Alex Prager – Silver Lake Drive in Foam

In 2012 won de Amerikaanse kunstenaar Alex Prager (1979, Los Angeles) de Foam Paul Huf Award voor haar serie Compulsion. Na 7 jaar is Prager terug in Foam met een omvangrijke tentoonstelling getiteld Silver Lake Drive waarin fotoseries en filmwerken van de afgelopen tien jaar zijn samengebracht.

Pragers werk is geïnspireerd op films, straatfotografie, popcultuur, haar persoonlijke ervaringen en haar omgeving. Ze gebruikt stijlelementen die we kennen uit vroege filmische genres als film noir, thriller, melodrama en crime fiction. Vrouwen spelen veelal de hoofdrol in haar werk. De vlekkeloze perfectie van hun gestileerde schoonheid is even verleidelijk als beangstigend. De films en foto’s waarin zij figureren bezitten dikwijls een duistere ondertoon – variërend van sluimerende angst tot sporen van geweld en rampspoed.

Het onbestemde alledaagse moment

Het werk van Prager wortelt in de fotografische traditie van William Eggleston, Diane Arbus en Cindy Sherman, allen meester in het bevriezen van het onbestemde alledaagse moment. Prager’s oeuvre bestaat uit hevig geregisseerde beelden op groot formaat en in rijke kleuren. Haar foto’s kunnen gezien worden als ‘single frame narratives’ waarin zich binnen de kaders van de lijst een raadselachtig verhaal ontvouwt. Haar films ontberen vaak een duidelijke verhaallijn. Samen vertellen de werken een bizarre, eeuwigdurende onwerkelijkheid.

Los Angeles

Prager’s woonplaats Los Angeles is inspiratiebron en decor voor veel van haar series, zoals Polyester (2007), Week-end (2010) en Compulsion (2012). Aan de schijnbaar vluchtig geënsceneerde beelden gaat een gigantische productie vooraf. Zo beschikte zij voor de film Face in the Crowd (2013) over een team van 150 man, 350 figuranten en een verzameling props die de kunstenaar gedurende twaalf jaar bij elkaar bracht. Door te componeren met decorelementen schept Prager de kaders van een verhaal waarvan zij de invulling over laat aan de toeschouwer.

De meeste recente film van Prager, La Grande Sortie, bestaat uit foto’s en filmbeelden gemaakt tegen het decor van de Opera Bastille in Parijs. De serie voert de kijker mee in de emotionele stadia die een prima ballerina (Emilie Cozette) doormaakt tijdens haar dansuitvoering – van emotionele bewogenheid tot blinde paniek. De film vormt het sluitstuk van de overzichtstentoonstelling en is een ode aan de even banale als fantastische verhoogde werkelijkheid die zowel film als theater kunnen bieden.

Alex Prager

Alex Prager is autodidact. In 2010 werd zij uitgeroepen tot Foam Talent en werd haar werk opgenomen in het Talent-issue van Foam Magazine #24. Haar carrière nam een vlucht nadat haar werk datzelfde jaar te zien was in de tentoonstelling New Photography in MoMA te New York. In 2012 werd de Foam Paul Huf Award aan haar toegekend en was haar werk Compulsion te zien in Foam. Sindsdien is haar werk wereldwijd tentoongesteld in verschillende toonaangevende galeries en musea. Foto’s van Prager werden gepubliceerd in onder andere Foam Magazine, New York Times Magazine, American Vogue, W Magazine en Art in America. Haar werk is opgenomen in de collectie van verschillende musea, waaronder Foam, MoMA in New York, Whitney Museum of American Art, San Francisco Museum of Modern Art, Kunsthaus Zürich, en Moderna Museet in Stockholm.

https://www.foam.org/  

Datum:
14 juni 2019 / 4 september 2019
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0