Artemisia, Vrouw & Macht | Rijksmuseum Twenthe

Artemisia, Vrouw & Macht | Rijksmuseum Twenthe

Van 26 september 2021 tot en met 23 januari 2022 organiseert Rijksmuseum Twenthe een spectaculaire tentoonstelling rond het leven en werk van barokschilder Artemisia Gentileschi (1593-na 1654). Zij was één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Italiaanse schilderkunst uit de zeventiende eeuw. Als vrouw manifesteerde zij zich in een mannenwereld, zonder zich te conformeren. Daarom wordt zij in latere tijden een symbool van de strijd tegen het patriarchaat. 

Na grote presentaties in onder meer Rome, New York, Milaan en, recentelijk, in Londen wordt nu voor het eerst ook in Nederland het werk van barokkunstenaar Artemisia Gentileschi centraal gesteld. Artemisia Gentileschi was een van de bekendste, meest belangrijke kunstenaars van de Italiaanse barok. Zo bekend, dat alleen haar voornaam voldoende was, en dat nu nog is: Artemisia. 

Herontdekking 

De tentoonstelling Artemisia. Vrouw en macht draait om het bijzondere leven en werk van Artemisia. Het project past binnen een recente “herontdekking” van de kunstenaar in de afgelopen decennia, met enkele grote presentaties in onder meer Rome, New York, Milaan en onlangs in Londen. De herontdekking van een vrouwelijk icoon, een kunstenaarsdochters, een uitstekende (portret)schilder die een bijzonder leven leidt. Maar deze tentoonstelling draait niet alleen om het spanningsveld tussen leven en werk. Net zo goed gaat het om de verschillen en overeenkomsten tussen Artemisia’s tijd en onze hedendaagse blik. Artemisia is een getalenteerd schilder, een vrouw, een symbool. Wat zeggen haar biografie en haar werk over haar tijd, en wat zegt ons begrip daarvan over die van ons? Hoe kunnen wij Artemisia’s schilderijen lezen?

Thema's

Opvallende aspecten van de biografie van Artemisia bieden aanknopingspunten voor een groter verhaal over het vroegmoderne Europa, en over de vrouw in de geschiedenis. Artemisia’s ongeletterdheid bijvoorbeeld toont niet alleen het gebrek aan onderwijs, 8 maar laat net zo goed zien hoe kennisoverdracht in de zeventiende eeuw in de eerste plaats mondeling verloopt. Want in haar schilderijen toont zij zich wel degelijk bewust van verhalen en geschiedenis. Dat zij minder eloquent haar brieven neerpent, of, in het geval van formelere brieven: laat pennen, biedt ons nu inzicht in haar oprechte gevoel en onverbloemde gedachten. 

Biografische aspecten

Artemisia’s onrust en geldproblemen, het breken met haar vader en zijn kunstenaarspraktijk, het moederschap en verlies van haar kinderen, haar internationale opdrachtgevers en reputatie in een door mannen gedomineerde wereld, de culturele netwerken en haar omgang met haar eigen lichaam. Het zijn juist deze biografische aspecten die een bijzondere lezing van haar oeuvre mogelijk maken. Rijksmuseum Twenthe toont prachtige portretten van onder meer Clio, Minerva (Anne van Oostenrijk), Cleopatra, Lucretia en (vrouwelijke) allegorieën, afgewisseld met dramatische, theatrale composities van Judith en Abra, Jael en Sisera, Suzanna en de Ouderlingen. Voorstellingen die op en top barok zijn, sensueel, soms grenzend aan schandaal, een mengeling van geweld en verleiding. 

Exhibition under the curatorship of Rijksmuseum Twenthe and organized by StArt.  

https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/

Datum:
26 september 2021 / 23 januari 2022

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0