De erfenis van Theo Niekus, deel 2

De erfenis van Theo Niekus, deel 2:
een petitie aan de Tweede Kamer om het erfrecht te verruimen   

Op dinsdag 13 juni 2023 heeft de stichting Theo Niekus de Tweede Kamer een petitie aangeboden om het erfrecht te verruimen. Theo Niekus, een bekend Amsterdamse straatfotograaf, is in 2019 overleden.  

Niekus wilde dat zijn werk na zijn dood een inspiratie zou vormen voor toekomstige straatfotografen. Zijn fotoarchief zou in beheer van een stichting komen en zijn huis in Schellingwoude moest een gast-atelier worden waar talentvolle jonge straatfotografen als artist in residence kunnen werken. Daarvoor had hij een testament opgesteld.

Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek

In 2019 stierf Niekus onverwacht aan een hartstilstand, kort voordat het testament bij de notaris officieel ondertekend zou worden. De uiterste wil van Theo was daarmee niet formeel bij testament vastgelegd. Zijn partner, fotografe Jocelyne Moreau, wenst de uiterste wil van Theo alsnog zoveel mogelijk realiseren. In 2021 richtte zij de stichting Theo Niekus op met als doel zijn werk zo goed mogelijk conform zijn laatste wil te beheren. Helaas is de armslag van de stichting om haar doelstellingen te verwezenlijken nog steeds beperkt omdat het hoger beroep in de rechtszaak over de nalatenschap in 2022 werd uitgesteld. Zoals het zich nu laat aanzien zal het in 2023 worden behandeld.

De Stichting heeft samen met een kleine delegatie afgelopen dinsdag 13 juni jl. de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden om het erfrecht te verruimen. Met name gaat het over het aanpassen van het Burgerlijk Wetboek,  Boek 4,  Artikel 109. De petitie is ondertekend door 1561 personen. Jocelyne Moreau gaf als toelichting aan de leden van de Tweede Kamer:

Toelichting

“Wij ondergetekenden, achten het onredelijk en onrechtvaardig dat het wettelijke gesloten stelsel van de uiterste wil in gevallen, zoals die van fotograaf Theo Niekus, de werkelijke wil van de erflater geheel uitsluit.

In gevallen waarbij voldoende komt vast te staan wat de uiterste wil van erflater op een bepaald moment was, - zoals bij de totstandkoming van een concept-testament - zou deze wil uitgangspunt moeten zijn in plaats van de nietigheid van het concept-testament. Bij een overlijden vlak voor het passeren van een reeds opgesteld concept-testament zou dit concept-testament moeten worden gevolgd en zou een standvastige informele wil net zoveel waarde moeten hebben als een notarieel verleden document.”

De leden van de vaste kamercommissie Justitie en Veiligheid : Hülya Kat (D66), Michiel van Nispen (SP), Lisa van Ginneken (D66), Ulysse Ellian (VVD) en een fractiemedewerker BBB toonden oprechte belangstelling voor het onderwerp en commissie voorzitter Halüya Kat nam de petitie in ontvangst. De petitie zal in een commissievergadering besproken worden. 

Foto

links boven: Joris Hentenaar (Camforce), foto's rechts boven en onder: Bas Vroege (Paradox)  

https://www.stichtingtheoniekus.nl/

Datum:
17 juni 2023
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0