De Gala-berline in Nederland

Dit najaar presenteert Museum Van Loon voor de eerste maal de gala-berline van jonkheer Louis van Loon in het koetshuis van het museum. De aanleiding voor deze tentoonstelling is de vijfjarige hereniging van het koetshuis met het museum. Het koetshuis wordt sinds 2011 gebruikt als tentoonstellingsruimte en zal dit najaar de gala-berline van de jonkheren Van Loon tonen. Ter gelegenheid van deze presentatie zal een tentoonstelling georganiseerd worden in Museum Van Loon, dat in zal gaan op de geschiedenis van dit type rijtuig in Nederland.

Het opvallende rijtuig werd pas na 1900 besteld bij Schutter en Van Bakel, rijtuigmakers gevestigd in de Kerkstraat. De gala-berline is gekleurd in de heraldische wapenkleuren van de familie Van Loon; zilver, goud en zwart, oftewel wit, geel en zwart. Om deze reden wordt het rijtuig ook wel de Gouden Koets van de familie genoemd. De felgekleurde berline moet veel bekijks hebben gehad op de grachten in een tijd waarin de eerste auto’s en fietsers reeds rondreden.

Het rijtuig zal na restauratie weer in volle glorie te zien zijn in het koetshuis. De tentoonstelling De Gala-berline in Nederland is verdeeld over de kamers van het huis, waarin op chronologische wijze het verhaal van dit type rijtuig wordt getoond aan de hand van documenten, prenten, plattegronden, schilderijen en miniaturen.

Museum Van Loon werkt samen met Paleis Het Loo, Kasteel Twickel, Museum Nienoord en de Koninklijke Stallen aan een landelijke presentatie van de Gala-berline in Nederland. Door samen te werken hopen de verschillende organisaties meer aandacht te vestigen op het Nederlands hippomobiel erfgoed.

Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie door Willem te Slaa, De gala-berline in Nederland, WBooks, Zwolle, 2016.

Datum:
14 oktober 2016 / 16 januari 2017
Points of interest:
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0