De gebroeders Verveer, de Haagse meesters van de romantiek, in het Joods Historisch Museum

Salomon, Maurits en Elchanon Verveer waren markante en bekende persoonlijkheden in de Haagse negentiende-eeuwse kunstwereld. Salomon was een talentvolle schilder van de Hollandse romantiek. Maurits blonk uit als portretfotograaf en Elchanon schilderde het Hollandse vissersleven en maakte rake karikaturen van tijdgenoten.

Mede dankzij de toenemende emancipatie van joden in de negentiende eeuw konden de broers zich ontwikkelen tot de eerste professionele en succesvolle joodse kunstenaars in Nederland. De Verveers waren populaire leden van Pulchri Studio in Den Haag en Arti et Amicitiae in Amsterdam. Vooral Salomon was dé gangmaker tijdens biljartavonden en verkleedpartijen.

Veerpont op het IJ

Salomon, de oudste (1813-1876), schilderde vaak strand- en havengezichten met meerdere zeilboten. Zo laat het schilderij Veerpont op het IJ met Amsterdam in de verte uit 1846 een heel ander IJ zien dan tegenwoordig, maar door de hoeveelheid boten lijkt het wel een beetje alsof het SAIL is. Salomon genoot in zijn tijd grote bekendheid en zette vanaf 1850 een trend in het schilderen van Jodenbuurten.

Zijn broer Maurits (Mozes) Leonardus Verveer (1817-1903) begon als schilder maar ontwikkelde zich vervolgens als een van de vroegste en bekendste Nederlandse fotografen. Hij portretteerde honderden ‘belangrijke tijdgenoten’, waaronder kunstenaars, wetenschappers, politici en leden van de Koninklijke Familie. De jongste brer Elchanon Leonardus Verveer (1826-1900) was naast schilder graficus en karikaturist.

Eerste succesvolle joodse kunstenaars

De broers bleven, net als hun vier zussen, ongehuwd en kinderloos. Het grootste deel van hun leven woonden zij samen onder een dak en deelden zij één atelier. Het waren markante en bekende persoonlijkheden in de Haagse negentiende-eeuwse kunstwereld. Mede dankzij de toenemende emancipatie van joden in de negentiende eeuw konden de broers zich ontwikkelen tot de eerste professionele en succesvolle joodse kunstenaars in Nederland.

Bij de tentoonstelling verschijnt de monografie De gebroeders Verveer. Haagse meesters van de romantiek, uitgegeven door Walburg Pers.

Foto 1: Salomon Verveer, Veerpont op het IJ met Amsterdam in de verte, 1846. Rademakers Collectie, foto Bruno VanderMeulen, foto 2: Salomon Verveer, Rivierlandschap met gebouw en waterpoort, 1841, Rijksmuseum Twenthe, foto 3: Salomon Verveer, Een straat in de Amsterdamse jodenbuurt, 1851, stichting Twickel, Delden, foto 4: Haags stadsgezicht met de Groenmarkt, 1860, particulire collectie, foto 5: Maurits Verveer, Binnenhof complex Den Haag, ca 1865-1870, repro. Nationaal Archief / Tekeningenarchief van de Rijksgebouwendienst (RGD) en rechtsvoorgangers, foto 6: Maurits Verveer, Portret van man met cello en jongen met viool in huisinterieur, 1860-1880, Rijksprentenkabinet, Amsterdam, foto 7: Maurits Verveer 7: Portret van Koningin Emma en prinses Wilhelmina, 1880, Koninklijke verzamelingen, Den Haag, foto 8: Elchanon Verveer, De terugkeer van de vissersvloot. Vreugde en radeloosheid, ca. 1865-1866, galerie Nieuw Schoten, Haarlem, foto 9: Groepsportret van werkende leden van Pulchri, 1867, Haags Gemeentearchief Den Haag, foto 10: Elchanon Verveer, karikatuurportret van Jacob Maris, 1870-1899, Rijksprentenkabinet, Amsterdam.  

Datum:
2 juli 2015 / 1 november 2015

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0