De Vrouwen van Willem van Oranje: vier echtgenotes, een dochter en een zus

De kleine expositie in het museum over de Tachtigjarige Oorlog gaat over de belangrijkste vrouwen in het leven van Willem van Oranje: zijn echtgenotes Anna van Egmond, Anna van Saksen, Charlotte de Bourbon en Louise de Coligny, zijn dochter Maria van Nassau en zijn zus Catharina van Nassau. Met Charlotte de Bourbon trouwde Willem op 12 juni 1575 in de Brielse Sint-Catharijnekerk, gelegen achter het museum.

In de tentoonstelling zijn vier geschilderde portretten Willem, Charlotte en Maria te bewonderen die niet eerder gezamenlijk voor het publiek te zien waren (bruiklenen van Stichting het Weeshuis te Buren/Marechausseemuseum Buren, het Haags Historisch Museum te Den Haag en Koninklijke Verzamelingen, Den Haag). De tentoonstelling toont daarnaast gedrukte portretten uit de collectie van het Streekarchief Voorne-Putten en de huwelijksakte van Willem en Charlotte. 

Tachtigjarige oorlog

In 2018 wordt herdacht dat 450 jaar geleden de Tachtigjarige Oorlog begon. Historisch Museum Den Briel draagt daaraan bij met een tentoonstelling en een publicatie (van de hand van gastconservator Dr. Erik Swart), getiteld: De Vrouwen van Willem van Oranje. Vier echtgenotes, een dochter en een zus.

Aanleiding voor dit onderwerp is de huwelijksvoltrekking van Willem en Charlotte die op 12 juni 1575 plaatsvond in de Brielse Sint-Catharijnekerk. Behalve over zijn echtgenotes Anna van Egmond, Anna van Saksen, Charlotte de Bourbon en Louise de Coligny, wordt ook verteld over Willems dochter Maria en zijn zus Catharina.

Ontdek de invloed die de zes vrouwen op Willem van Oranje hebben gehad en wat hun politieke rol was in de context van de 16de eeuw.

Huwelijk geen privézaak

Een (adellijk) huwelijk werd in de 16de eeuw om heel andere redenen gesloten dan nu. Zo’n verbintenis was toen geen privézaak, maar een maatschappelijke gebeurtenis waarin macht, politiek en economische overwegingen belangrijkwaren. Liefde speelde meestal geen enkele rol. 

Willems eerste echtgenote (1551-1558) was de rijke Anna van Egmond (1533- 1558) uit een familie die goede banden had met Habsburgse families. Anna’s bezittingen, waaronder het graafschap Buren, vergrootten de welstand van Willem aanzienlijk, hoewel hij ze niet zou erven. Na de dood van Anna van Egmond vroeg hij in 1561 Anna van Saksen (1544-1577) ten huwelijk. Anna’s oom, keurvorst August van Saksen, was de machtigste en rijkste vorst in het Duitse Rijk en Willem probeerde met dit huwelijk zijn positie in het Duitse rijk te versterken. Willem en Anna van Saksen hadden geen goede relatie. Toen Willem in zijn strijd tegen de Spaanse koning geen steun vanuit het Duitse Rijk kon verwachten, werd Anna voor hem overbodig. Hij liet het huwelijk ongeldig verklaren.

Franse steun

De prins zocht Franse steun en trouwde op 12 juni 1575 in de Sint-Catharijnekerk van Brielle met Charlotte de Bourbon (1546-1582). Dit huwelijk bood hem toegang tot de hoogste Franse kringen en tot de felbegeerde Franse steun voor de Opstand. Nadat Charlotte in 1582 overleed, bleef Willem inzetten op Franse politieke en militaire steun voor de Nederlanden. Hij trouwde een jaar later met Louise de Coligny (1555-1620). Zij was de dochter van de hugenotenleider Gaspard de Coligny.

Binnen een jaar na het huwelijk werd Willem op 10 juli 1584 in het Prinsenhof in Delft vermoord. Louise was getuige van de moord, evenals Willems zus Catharina. De weduwe bleef achter met haar zes maanden oude zoontje Frederik Hendrik en vier jonge dochters van Charlotte.

De tentoonstelling toont schilderijen en prenten van de volgende bruikleengevers: Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, Haags Historisch Museum, Den Haag, Stichting Weeshuis Buren/Marechausseemuseum Buren en het Streekarchief Voorne-Putten. Speciaal voor de expositie ontwikkelde kunst- en geurhistoricus Caro Verbeek een aantal geuren die geassocieerd kunnen worden met Willem van Oranje en zijn vrouwen.

Geurstation

Kunst- en geurhistoricus Caro Verbeek ontwikkelde drie geuren die geassocieerd kunnen worden met een bevalling van Charlotte de Bourbon, de doop van een van de dochters van Willem en Charlotte en de balseming van Willem.

Gratis speurtocht voor het gezin
Bij de tentoonstelling is een gratis speurtocht ontwikkeld voor kinderen en hun ouders/grootouders/verzorgers.

Publicatie

Bij de tentoonstelling is van de hand van dr. Erik Swart een rijk en in kleur geïllustreerd boekje uitgebracht. Prijs € 3,-

Openingstijden

dinsdag t/m zaterdag 10-17; zondag 13-17 uur
Elke woensdagmiddag vanaf 13.00 uur gratis toegang

Algemene informatie

Historisch Museum Den Briel, Markt 1, 3231 AH Brielle; 0181-475475
www.historischmuseumdenbriel.nl; 
www.80jaaroorlog.nl

De tentoonstelling “De Vrouwen van Willem van Oranje. Vier echtgenotes, een dochter en een zus” is nog te zien tot en met zondag 26 augustus.

Afbeeldingen: 1) affiche, 2) Anoniem, Portret van Maria van Nassau, ca. 1605, Collectie Stichting Weeshuis, Buren, 3) Toegeschreven aan Daniel van den Queeborn (1522-1602), Portret van Willem de Zwijger, 1599, collectie Haags Historisch Museum Den Haag , 4)A noniem, Portretpenning Charlotte de Bourbon, 1575-1600 

https://www.historischmuseumdenbriel.nl/

Datum:
26 augustus 2018

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0