Expositie: Vergezicht Groningen | Beeld & Geluid Den Haag

Expositie: Vergezicht Groningen | Beeld & Geluid Den Haag

Dirk Jan Visser en Gus Drake.
Documentair fotograaf Dirk-Jan Visser maakte voor deze tentoonstelling op respectvolle wijze videoportretten van zes Groningers uit het aardbevingsgebied die hun perspectieven op de toekomst delen.

De afgelopen jaren is de aandacht vanuit de landelijke media voor de provincie Groningen vaak gerelateerd aan de aardgasproblematiek. Maar Groningen is meer dan alleen aardbevingen. Vergezicht Groningen, panorama van de toekomst is een multimediale tentoonstelling waarin zes Groningers perspectieven op de toekomst delen.

Ver-van-mijn-bed-show 

De aardgasproblematiek in Groningen is voor Den Haag en de rest van Nederland lange tijd een ver-van-mijn-bed-show geweest. Totdat de crisis zo groot werd dat zij in de afgelopen jaren eindelijk de onvermijdelijke aandacht van politiek en media opeiste. Eind februari komt de parlementaire commissie aardgaswinning Groningen met haar eindrapport. Er moet veel worden hersteld, zowel fysiek als in het vertrouwen en bestuurlijke verhoudingen. Maar het is ook het moment om de blik weer naar voren te richten.

Vergezicht Groningen, panorama van de toekomst is een multimediale tentoonstelling waarin zes Groningers perspectieven op de toekomst delen. Groningen is meer dan alleen aardbevingen. In Groningen wonen mensen die werken aan interessante, inspirerende en innovatieve initiatieven die het landschap en de gemeenschap toekomstbestendig maken.

Vergezicht Groningen, panorama van de toekomst is een Noorderlicht-productie samengesteld door Dirk-Jan Visser, met medewerking van Gus Drake. Deze tentoonstelling is onderdeel van het meerjarige project ‘Hernieuwde energie’, in samenwerking met en gefinancierd door BPD Cultuurfonds.

https://denhaag.beeldengeluid.nl/

Datum:
24 februari 2023 / 23 april 2023

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0