Fotografie en vorm

De driehoek, het vierkant en de cirkel: wie goed kijkt, ziet deze vormen overal om zich heen. Daarom is het niet verrassend dat geometrische vormen veelvuldig terug te vinden zijn in onze dagelijkse beeldcultuur, zeker in de fotografie; vaak met opzet door de fotograaf vastgelegd, soms toevallig in de lens gevangen.

Het Gemeentemuseum Den Haag bezit een omvangrijke collectie fotografie, een verzameling die het Fotomuseum Den Haag graag onder de aandacht brengt. Het veelzijdige thema 'geometrie' vormt het uitgangspunt van een overzicht met de mooiste en spannendste voorbeelden hiervan uit de collectie van het Gemeentemuseum.

Vormen en patronen

Een van de zwaartepunten van de fotocollectie van het Gemeentemuseum is de Nieuwe Fotografie uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Fotografen als Piet Zwart en Paul Schuitema waren geïntrigeerd door vormen en patronen, en richtten zich minder op onderwerp of inhoud. Door het innemen van ongebruikelijke standpunten, zoals close-ups of vogelvluchtperspectief, en het toepassen van optische vervormingen experimenteerden zij met een nieuwe vormentaal die rechtstreeks voortkomt uit de mogelijkheden die het medium fotografie biedt.

De wielen van een fiets

Met de rijke museumcollectie Nieuwe Fotografie als beginpunt gaat de speels opgezette tentoonstelling Fotografie en vorm op zoek naar geometrische vormen in de fotografie. Sommige fotografen zoeken er met opzet naar, zoals te zien is op bijvoorbeeld de gestileerde architectuurfoto's van Frank van der Salm, de perspectiefstudies van Jan Dibbets of de ronde borden in slagorde van Gerard Kiljan.

Andere fotografen vangen per ongeluk geometrische vormen met hun lens – achteraf blijkt er geometrie te schuilen in de wielen van een fiets of in de rechthoekige omtrek van een interieur. Op basis van onverwachte visuele overeenkomsten worden twintigste-eeuwse en hedendaagse foto's met elkaar gecombineerd. De driehoek, de cirkel en het vierkant zijn hierbij uitgangspunten.

Afbeeldingen

Afbeeldingen: 1) Evelyn Hofer (1922-2009), Girl with Bicycle, Dublin, 1966. Collectie Gemeentemuseum Den Haag, 2) Gerard Kiljan (1891-1968), Zonder titel (Pillen), 1930. Collectie Gemeentemuseum Den Haag, 3) Holger Niehaus (1975), Untitled, 2004. Collectie Gemeentemuseum Den Haag, 4) Wally Elenbaas (1912-2008), naaktstudie, 1959-1961. Collectie Gemeentemuseum Den Haag
http://www.fotomuseumdenhaag.nl/tentoonstellingen/fotografie-in-vorm

Datum:
21 oktober 2017 / 14 januari 2018
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0