Fries expressionisme: not afraid of the new in Museum Dr8888

Fries expressionisme: Not afraid of the new is de eerste grote overzichtstentoonstelling over de naoorlogse Friese kunstenaarsgroep Yn ‘e Line. Niet eerder werd hierover een tentoonstelling georganiseerd. Het is de vierde en alweer de laatste tentoonstelling in het kader van Leeuwarden-Friesland 2018.  

Yn ‘e Line bestond uit Jan Frearks van der Bij, Pier Feddema, Sjoerd Huizinga, Jaap Rusticus en Klaas Koopmans. De kunstenaars vormden het gezicht van het modernisme na de Tweede Wereldoorlog in Friesland. 

Wat is er te zien? 

Hoewel de tentoonstelling zich concentreert op Yn ‘e Line, wordt er ook aandacht besteed worden aan hun voorgangers, collega’s en grootste inspiratiebronnen, zoals Hendrik Werkman en de Friese Ploeg kunstenaar Jan van der Zee. 

Ook andere Friese expressionisten zoals Gerrit Benner, Jeanne Bieruma Oosting, Boele Bregman en Sierd Geertsma komen op deze expositie aan bod. Door de werken van Yn ‘e Line naast die van hun leermeesters en grote voorbeelden te plaatsen krijgen ze eindelijk de aandacht en erkenning die ze verdienen. Zo wordt duidelijk dat de leden van Yn ‘e Line kinderen van hun tijd waren en niet onderdoen voor de meer bekende namen van het expressionisme.

De tentoonstelling bestaat uit meer dan 150 kunstwerken. Verschillende kabinetten zijn ingericht met werken van (inter)nationale tijdgenoten.

Afbeeldingen

1) Gerrit-Benner, Rode Wolken, Gouache, Collectie Stichting Museum Drachten, 2) Klaas Koopmans, Landschap met vee, gesigneerd en gedateerd 1987, olieverf op doek, 3) Klaas-Koopmans, DC-02 05, 4) Jan Frearks van der Bij, Fries landschap, 1991, 5) Boele Bregman, Brancard, 1966, olieverf op doek, Collectie Stichting Vrienden Museum Drachten

https://www.museumdrachten.nl/tentoonstellingen/nu-te-zien/fries-expressionisme-not-afraid-the-new/

Datum:
14 oktober 2018 / 13 januari 2019
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0