Het Oordeel - Buiten redelijke twijfel? van Jan Banning en Christina Boyer | Nederlands Fotomuseum

Het Oordeel - Buiten redelijke twijfel? van Jan Banning en Christina Boyer |Nederlands Fotomuseum

Het Nederlands Fotomuseum presenteert vanaf zondag 27 februari Het Oordeel  - Buiten redelijke twijfel? van Jan Banning en Christina Boyer. De tentoonstelling vertelt het verhaal hoe mensen vermorzeld kunnen raken door systemen die zo veel machtiger zijn dan zijzelf.

Het Oordeel is een casestudy, waarmee Banning beoogt een bijdrage te leveren aan een genuanceerde kijk op een specifieke strafzaak, waar hij in de loop van de jaren nauw bij betrokken is geraakt. Tevens geeft het inzicht in het Amerikaanse strafrecht in het algemeen. Het roept vragen op over subjectiviteit en objectiviteit, over waarheid en leugen, over het destilleren van een oordeel uit een verwarrende veelheid aan gegevens.

Samenwerkingsverband 

Door deze tentoonstelling te faciliteren draagt het Nederlands Fotomuseum bij aan het vertellen van dit visuele verhaal dat ertoe doet. Via het samenwerkingsverband dat Jan Banning met Christina Boyer is aangegaan, draagt zij zelf bij aan de tentoonstelling. Zo verlenen we hun beiden een podium, een stem, zeggingskracht. De tentoonstelling is te zien tot en met zondag 19 juni 2022.

De zaak Christina Boyer

Christina Boyer (1969, Columbus, Ohio) is veroordeeld voor de moord op haar dochter Amber. In 2013, tijdens het werk aan zijn project ‘Law & Order’ over strafrecht in vier landen, stuitte Jan Banning op deze strafzaak. Uit zijn onderzoek trekt hij de volgende conclusie: er is geen bewijs van Christina’s schuld; en haar veroordeling is het resultaat van een plea bargain (schikking) waartoe zij besloot uit angst, vanwege de minimale verdediging door haar pro deo advocaat. Christina Boyer was één van de tachtig vrouwen die hij portretteerde in de Pulaski-vrouwengevangenis in Georgia, VS. De twee begonnen een intensieve correspondentie, Banning vergaarde het complete archief over de zaak en deed diepgravend onderzoek. Hij vond steeds meer aanwijzingen voor haar onschuld.  

Fotografische interpretaties

De foto’s in Het Oordeel zijn Bannings fotografische interpretaties van elementen van de zaak Christina Boyer, ontstaan in de loop van zijn onderzoek. Sommige zijn documentair, omdat ze – hoe subjectief ook gefotografeerd – een bestaande werkelijkheid afbeelden.  Andere foto’s zijn visuele constructies: ensceneringen, gebaseerd op bronnenonderzoek, op beschrijvingen en herinneringen van Christina Boyer of op combinaties van beide.

Internationaal fenomeen

De tentoonstelling Het Oordeel verbeeldt hoe mensen vermorzeld kunnen raken door systemen die zo veel machtiger zijn dan zijzelf. Ook bevraagt zij de rol van het verschijnsel trial by media en wat je sociaal-economische status voor effect kan hebben op je weerbaarheid in de maatschappij. Een actueel thema, dat we dagelijks – ook in Nederland – zien opduiken. Deze zaak reikt verder dan dit ene geval van Christina Boyer. Het Nederlands Fotomuseum wil middels deze tentoonstelling bijdragen aan het maatschappelijk debat over dit internationale fenomeen.

Over Christina Boyer

Christina Boyer (1969, Columbus, Ohio) werd in een ziekenhuis achtergelaten door haar moeder toen ze tien maanden oud was, en werd later geadopteerd. Christina’s relatie met haar adoptieouders was moeizaam en op 16-jarige leeftijd zocht ze haar toevlucht in een huwelijk met een man die gewelddadig bleek te zijn. Na een tweede huwelijk en opnieuw mishandelingen vluchtte ze met haar dochtertje Amber (geboren in 1988) naar Georgia.

Over Jan Banning

In de loop van de jaren is er een ongewone vriendschap ontstaan tussen de Nederlandse kunstenaar Jan Banning en de Amerikaanse gevangene Christina Boyer. Na ruim onderzoek was hij overtuigd geraakt van haar onschuld. Daarop is artivist Banning een campagne begonnen waarmee hij intussen enkele honderden mensen in zo’n vijftien landen inspireerde en mobiliseerde.

Banning is geboren in 1954 in Almelo, uit Nederlands-Indische ouders. Zijn werk richt zich op grote maatschappelijke thema’s als recht en onrecht, macht en onmacht, armoede, gevolgen van oorlog en kolonialisme. Banning heeft meer dan tachtig solotentoonstellingen gehad in ruim twintig landen, op vier continenten. Zijn werk is opgenomen in vele openbare en bedrijfscollecties, waaronder die van het Museum of Fine Arts in Houston, het High Museum of Art in Atlanta, het Museum of Photographic Arts in San Diego, het Forward Thinking Museum in New York City, het Rijksmuseum in Amsterdam, Museum de Fundatie in Zwolle,  het Centraal Museum in Utrecht en de Friedrich Ebert Stiftung in Berlijn.

Afbeeldingen

1) 14 april 1992 uit de serie 'Verbeelding', 09-04-2019 © Jan Banning, 2) 11 april 1992 uit de serie 'Verbeelding', 09-04-2019 © Jan Banning, 3) Christina Boyer & Jan Banning in Pulaski State Prison, 2019 © Jan Banning  

https://www.nederlandsfotomuseum.nl/    

Datum:
27 februari 2022 / 19 juni 2022
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0