Historicidagen 2022 – thema Grenzeloze geschiedenis

Historicidagen 2022 – thema Grenzeloze geschiedenis

De Historicidagen zijn een tweejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord, gemodelleerd naar het voorbeeld van de Duitse Historikertage (sinds 1893) en de Annual Meetings (sinds 1886) van de American Historical Association. Het doel van de Historicidagen is de diversiteit en dynamiek van de (kunst)historische praktijk te tonen, inspiratie te bieden en samenwerking te bevorderen.

De Historicidagen in Rotterdam op 25, 26 en 27 augustus 2022 verbinden allen die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere (kunst)historische professionals.

Het thema van de Historicidagen 2022 is Grenzeloze geschiedenis

‘Heel de wereld is mijn vaderland’, schreef Erasmus in de zestiende eeuw. Inmiddels is ‘zijn’ Rotterdam uitgegroeid tot een bijzonder diverse havenstad, waarin internationale connecties, ‘vreemde’ invloeden en innovatieve benaderingen een belangrijke rol spelen. ‘Grenzeloze geschiedenis’ is om die reden een passend thema voor de Historicidagen 2022 die het KNHG samen met de Erasmus Universiteit van 25 tot en met 27 augustus 2022 in Rotterdam zal organiseren. Dit thema weerspiegelt ook de wijze waarop geschiedenis in Rotterdam wordt aangepakt: interdisciplinair, transnationaal en wars van denken in traditionele tijdsperiodes en andere klassieke ‘hokjes’.

Grenzen noodzakelijk? 

In deze editie van de Historicidagen willen we de vraag stellen of grenzen noodzakelijk zijn voor het vak geschiedenis. Kunnen we onze wereld vangen in nationale historische canons, zonder aandacht te hebben voor ontwikkelingen op wereldniveau? Is het mogelijk om een historisch verhaal te vertellen zonder rekening te houden met nationale kaders? Welke ongeschreven grenzen zijn zo vanzelfsprekend dat ze nauwelijks bevraagd worden? Leiden representaties van geschiedenis onherroepelijk tot afgebakende (binaire) tegenstellingen op het gebied van bijvoorbeeld afkomst, gender en nationaliteit? Hoe zouden perspectieven uit andere disciplines het historische debat kunnen verrijken? Zijn bepaalde grenzen nodig en nuttig om een eigentijds historisch verhaal te kunnen vertellen? Of zijn grenzen helemaal overbodig in een wereld waarin alles en iedereen met elkaar is verbonden?

Emoties

Discussiëren over grenzen leidt vaak tot heftige discussies en hoogoplopende emoties, zeker in een tijd waarin (nationale) grenzen opnieuw een belangrijke rol zijn gaan spelen. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om zijn stem te laten horen en om samen na te denken over de betekenis van ‘grenzeloze geschiedenis’.

De Historicidagen 2022 worden voornamelijk gehouden op Campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

https://historicidagen.nl/

Datum:
25 augustus 2022 / 27 augustus 2022
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0