Joseph Beuys und die Schamanen verlengd tot 19 september | Museum Schloss Moyland

Joseph Beuys und die Schamanen verlengd tot 19 september | Museum Schloss Moyland

Het Museum Schloss Moyland viert in 2021 de 100ste verjaardag van Joseph Beuys met tal van evenementen en een grote tentoonstelling. Dit maakt deel uit van het grote jubileumprogramma van de deelstaat Noordrijn-Westfalen 'beuys 2021. 100 jaar joseph beuys'.

De interdisciplinaire tentoonstelling Joseph Beuys und die Schamanen toont voor het eerst werken van Joseph Beuys samen met etnologische objecten uit sjamanistische werelden uit de circumpolaire, Euraziatische regio.

De sjamaan 

In zijn vroege werken sprak Joseph Beuys herhaaldelijk over sjamanen en de contexten waarin ze opereren. Daarnaast nam hij de rol van de sjamaan op zich, bijvoorbeeld in handelingen, of maakte gebruik van sjamanistische praktijken. Voor Beuys belichaamt de figuur van de sjamaan fundamentele manifestaties van spirituele relaties, het toekomstgerichte idee van transformatie en heelheid. Eurazië als spirituele ruimte speelt daarbij een belangrijke rol.

De etnologische presentatie brengt een basisbegrip van historisch en hedendaags inheems sjamanisme over en brengt bezoekers dichter bij de historische en mythische sjamanistische werelden waarnaar Beuys op vele manieren verwees.

Het Museum Schloss Moyland herbergt 's werelds grootste collectie werken van Joseph Beuys en het uitgebreide Joseph Beuys-archief. De waterburcht en het park maken een intensieve en betekenisvolle beleving van de tentoonstelling en de bijbehorende evenementen mogelijk door de nabijheid van kunst en natuur.

Hedendaagse posities

Een deel van de tentoonstelling is gewijd aan verschillende posities van hedendaagse kunstenaars die de impulsen van sjamanistisch denken en handelen in hun werk nastreven. Ze belichten de actualiteit van het sjamanistische vakgebied voor het huidige artistieke discours, ook gerelateerd aan samenleving en ecologie.

Speciaal voor de tentoonstelling gemaakte installaties, sculpturen, werken op papier en films van Melanie Bonajo (* 1978), Marcus Coates (* 1968), Anatol Donkan (* 1955), Unen Enkh (* 1958), Lili Fischer (* 1947) en Igor Sacharov-Ross (* 1947) worden getoond. Er zijn o.a. Posities van kunstenaars met culturele wortels in Siberië en Mongolië, die aansluiten bij de spirituele, artistieke en ambachtelijke tradities en hulpbronnen van hun etnische groepen - de Nanai en de Mongolen.

Actuele relevantie 

Ze overspannen een boog van Beuys' - inmiddels historische - preoccupatie met de sjamaanfiguur tot op de dag van vandaag en weerspiegelen tegelijkertijd de actuele relevantie van Beuys' benadering.

In de tentoonstelling combineren Barbara Strieder en haar co-curator Ulrike Bohnet Beuys' spirituele verlangen met de kernconcepten van de kunstenaar voor een Eurazië als een imaginair landschap, waar Oost en West, intuïtie en intellect samenkomen in een utopisch idee.

Helga Meister, in: Kunstforum International, deel 275, juni – juli 2021

Foto: Joseph Beuys (rond 1976), Foto: Ute Klophaus, Museum Schloss Moyland, Joseph Beuys Archief, © bpk / Stichting Museum Schloss Moyland / Bruikleen van de Ernst von Siemens Art Foundation

https://www.moyland.de/

Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0