Met Lawrence Alma Tadema naar het oude Rome

Lawrence Alma-Tadema heeft op typisch Victoriaanse manier een geïdealiseerd beeld geschapen van de klassieke oudheid. Zijn genretaferelen, alledaagse scènes, feesten, bijzondere gebeurtenissen en momenten geven de toeschouwer de indruk in het oude Rome te zijn, in de straten van Pompeii te lopen, of te verkeren in de villa’s van de decadente Romeinse patriciërs.

De Grand Tour souvenirs die op de tentoonstelling in Panorama Mesdag getoond worden, sluiten nauw aan bij de belangstelling voor de klassieke oudheid in die tijd. Een Grand Tour naar Florence, Rome en Napels was in de 18e en 19e eeuw een verplicht onderdeel tijdens de opleiding van Engelse en Noord-Europese jongelingen uit de adel en gegoede burgerij.

Archeologische eruditie

Eenmaal thuisgekomen illustreerden de souvenirs de opgedane kennis en ontwikkelde smaak en kregen ze een prominente plek in het interieur: schaalmodellen in marmer van tempels, bronzen beelden naar de beroemdste werken uit de oudheid of micromozaïeken met afbeeldingen van het Colosseum of Pantheon.

Alma-Tadema combineert op onnavolgbare wijze vertelkunst met zin voor realisme en scherp oog voor detail. Hij onderbouwt zijn voorstellingen met archeologische eruditie en historische betrouwbaarheid.

Van zondag 21 september tot en met zondag 26 oktober 2014 presenteert Panorama Mesdag een tentoonstelling van originele prenten gemaakt door Lawrence Alma-Tadema, de vijf jaar jongere achterneef van Hendrik Willem Mesdag. De tentoonstelling zal worden verrijkt met een 20-tal Grand Tour souvenirs, die refereren aan de werken van Alma Tadema.

Florence, Rome, Napels en Pompeii

De prenten zijn gegraveerd naar Alma-Tadema’s schilderijen schilderijen. Het zijn geromantiseerde voorstellingen van het leven in de klassieke oudheid, waarmee Alma-Tadema half Europa en Amerika wist te verleiden. De kleurige decoratieve prenten, vaak sensueel en zowel historisch als archeologisch verbazingwekkend goed gedocumenteerd, zijn zeldzaam geworden.

Lawrence Alma-Tadema (1836 – 1912) werd in het Friese Dronrijp geboren. In 1852 begon zijn opleidingaan de Koninklijke Academie in Antwerpen. In 1863 huwde Alma-Tadema Marie Pauline Gressin Dumoulin. Tijdens hun huwelijksreis maakten ook zij een ‘Grand Tour’ door onder andere Italië.

Zij bezochten Florence, Rome, Napels en Pompeii, waar grandioze ontdekkingen werden gedaan. Alma-Tadema raakte er gefascineerd door de klassieke cultuur, vooral dor het dagelijks leven in de oudheid. Voortaan zou hij zich op deze klassieke oudheid richten. Zijn kennismaking met de belangrijkste Engelse kunsthandelaar van zijn tijd, Ernest Gambart in Londen, verzekerde hem van opdrachten voor schilderijen.

In 1870 verhuisde hij van Brussel naar Londen, waar hij de rest van zijn leven door zou brengen. Hij werd een van de best betaalde en beroemdste kunstenaars van zijn tijd. Op de wereldtentoonstellingen van 1889 en 1897 won hij eremedailles en de grote Gouden Medaille. Het toppunt van zijn roem kwam toen koningin Victoria Alma-Tadema in 1899 ridderde en hij Sir voor zijn naam mocht zetten.

Alma Tadema en Mesdag

Alma-Tadema is van grote betekenis geweest voor de zeeschilder Hendrik Willem Mesdag. Mede dankzij zijn achterneef besloot Mesdag een carrière als kunstenaar na te streven. Toen Mesdag in 1866 besloot schilder te worden schreef hij een brief aan zijn achterneef in Brussel met de volgende inhoud: ‘Ik ben vijfendertig jaar. Ik heb een vrouw en een kind. Ik ben opgeleid voor de handel, maar daar deug ik niet voor. Ik ben schilder, help mij.’

Mesdag en Alma-Tadema verbleven tot circa 1870 in Brussel. Hierna vertrok Alma-Tadema naar Londen en Mesdag naar Den Haag. Ze bleven nauw met elkaar verbonden en hadden een uitvoerige briefwisseling.

De tentoonstelling Alma-Tadema in Panorama Mesdag kwam tot stand in een samenwerking tussen het museum en Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge en Robert Schreuder Antiquair.

Datum:
21 september 2014 / 26 oktober 2014

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0