Nieuw denkraam voor de analyse van gebouwd erfgoed

Nieuw denkraam voor de analyse van gebouwd erfgoed

Een werkgroep van het Code49-netwerk ontwikkelde een nieuw denkraam voor de analyse van gebouwd erfgoed. Dit denkraam staat beschreven in het net verschenen boek Erfgoed verandert mee.

Het is een verslag van een zoektocht naar een eigentijdse en integrale denkwijze voor het analyseren van monumentale panden en het bepalen van mogelijke en gewenste interventies. Aanleiding voor deze zoektocht zijn twee grote opgaves: herbestemmen én het verduurzamen van de gebouwen in combinatie met de functies, die daarin zijn gehuisvest.

Naast de publicatie biedt Code49 een praktische toepassing van het denkraam in de vorm van (ontwerpend) onderzoek en workshops/ateliers voor eigenaren van gebouwen, architecten, gebruikers, overheden en professionals uit het vakgebied.

Publicatie: Erfgoed verandert mee - nieuw denkraam voor de analyse van gebouwd erfgoed

De zoektocht naar een nieuw denkraam startte bij het gedachtegoed van Steward Brand. In 1994 verscheen zijn boek How Buildings Learn – What happens after they’re built. De als bioloog opgeleide Amerikaanse schrijver Stewart Brand onderzocht in de jaren negentig hoe gebouwen gedurende hun levensloop veranderen. De werkgroep was benieuwd welke inzichten een analyse van het gebouwde erfgoed zou opleveren aan de hand van het gedachtegoed van Brand dertig jaar na de publicatie van How Buildings Learn, en onderzocht een viertal cases: de Tramremise in Hilversum, de Nieuwe Kerk in Amsterdam, de Gelderlandfabriek in Culemborg en het AVRO-gebouw in Hilversum.

Het resulterende nieuwe denkraam voor een analyse van gebouwd erfgoed richt zich op verduurzamingsopgaven en de daarmee samenhangende interventies en geeft de gebruiker nieuwe handvatten om die opgaven beter te implementeren. Het is een holistische benadering waarin de fysieke (harde) en de immateriële (zachte) aspecten van het erfgoed zijn opgenomen.

Toepassing in werkateliers

Het denkraam gaat - in opdracht - door Code49 worden ingezet bij functiewijzigingen, koop- en verkoopprocessen, het vaststellen van gewenste interventies (bijvoorbeeld verduurzaming).

In een introductieatelier wordt het gedachtegoed van Stewart Brand en het nieuwe denkraam geïntroduceerd, alsook het werkboek bij het nieuwe denkraam. Na het introductieatelier kan, in opdracht, een specifieke casus worden uitgewerkt. Als vervolg op deze twee werkateliers kan een derde werkatelier worden gehouden waarin gewerkt wordt aan de programmatische aanpak van de casus.

Contact en meer informatie

Code49 - Cultureel Ondernemen in Duurzaam Erfgoed - Doelstelling richt zich op het behoud van de toegankelijkheid en het waardebesef van gebouwd erfgoed.

Word lid van onze LinkedIn groep (https://www.linkedin.com/groups/12799206/) voor de laatste informatie en programma van de ateliers. Je ontvangt een uitgebreide brochure over de publicatie en de ateliers nadat je lid bent geworden van de groep.

Contactpersonen werkgroep Code49:

Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0