Op UNESCO erfgoedlijst: Documentair erfgoed van tot slaafgemaakten van de Nederlandse Caraïben en hun afstammelingen 1816 – 1969

Op UNESCO erfgoedlijst: Documentair erfgoed van tot slaafgemaakten van de Nederlandse Caraïben en hun afstammelingen 1816 – 1969

Het systeem van slavernij in de Nederlandse Cariben duurde meer dan twee eeuwen en heeft gedurende die periode sociale structuren gevormd die vandaag de dag nog steeds van invloed zijn op de verschillende samenlevingen.

De koloniale overheersing in deze gebieden omvatte slavernij, gevat in wetgeving. En normaliseerde en legaliseerde de ongelijke machtsverhoudingen door etnische en raciale scheidslijnen te creëren die de sociale, politieke en economische relaties doordrenkten van deze realiteit.

Vier landen

Het gezamenlijke documentaire erfgoed uit deze inschrijving op het Memory of the World Register bestaat uit archieven die zich bevinden in Suriname, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Het betreft voornamelijk slaven-, manumissie- en emancipatieregisters en documenten van de burgerlijke stand van bevrijde slaven. Ook werpen ze licht op het systeem van compensatie die plantage-eigenaren ontvingen na de afschaffing van de slavernij in Caribisch Nederland in 1863.

Documenten

De documenten tonen de verbindingen tussen de Nederlandse, Franse en Britse delen in het Caribisch gebied, als onderdeel van het wereldwijde netwerk van slavernij en slavenhandel. Ze geven inzicht in de wijze waarop slavernij, en haar achterliggende juridische structuur, het leven van tot slaafgemaakten in de Nederlandse Cariben en hun nakomelingen heeft bepaald. Het is daarmee een unieke verzameling documenten die beter inzicht geeft in de mechanismen achter een zeer zware periode in de menselijke geschiedenis.

Afbeeldingen

1) Bewijs van inschrijving van een voormalig tot slaaf gemaakte, 2) Bewijs van inschrijving van een voormalig tot slaaf gemaakte. (Beeld: Nationaal Archief Curaçao) .

Hieronder een filmpje over slavernij erfgoed in Nederland: 

https://www.unesco.nl/

Datum:
18 mei 2023
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0