Rijeka Europese Culturele Hoofdstad 2020

In 2020 is Rijeka Culturele Hoofdstad van Europa. Tezelfdertijd is Kroatië voorzitter van de EU. Rijeka, als de grootste Kroatische havenstad wordt het middelpunt van een belangrijk en uitgebreid cultuur- en kunstprogramma. Het wordt ook gaststad voor de interessante kunstenaars uit de mondiale, Kroatische en Europese culturele scènes.

Te midden van mediterrane, Midden-Europese en Oost-Europese invloeden, maakte Rijeka in de afgelopen eeuw deel uit van maar liefst zeven verschillende landen. Het is Europa in het klein, een plek geworden voor een dynamisch leven, een symbool van de geest van libertaire en vooruitstrevende ideeën en een stad waar iedereen altijd welkom is.

Meer dan 600 evenementen

Als onderdeel van het European Capital of Culture-project bouwt en opent Rijeka nieuwe culturele gebouwen en faciliteiten. Die worden medegefinancierd door EU-fondsen. Er zullen meer dan 600 culturele, kunst- en andere evenementen te zien zijn waarbij meer dan 250 culturele instellingen en organisaties uit Kroatië en 40 andere landen uit Europa en de rest van de wereld betrokken zijn.

In het Port of Diversity -programma staan de waarden Moed, Uniciteit, Progressiviteit en Ambitie centraal. Deze waarden komen terug in de diverse programma-onderdelen.

Water, Werk en Migratie

In het culturele programma laat Rijeka zijn eigen sterke punten zien. Tegelijkertijd worden huidige Europese culturele en sociale kwesties aan de orde gesteld. Als hoofdthema’s werden gekozen: water, werk en migratie. Deze thema's verschijnen op verschillende manieren in het programma - tentoonstellingen, shows, opera's, conferenties, concerten, festivals, bezoeken door internationale en Kroatische kunstenaars, projecten uitgevoerd door lokale verenigingen, de renovatie van ruimten en de installatie van sculpturen, boekpromoties en meet-and-greet met de burgers van Rijeka, de regio, Kroatië en Europa.

Meer dan 250 partnerorganisaties zijn betrokken geweest bij de organisatie van het programma, met partners en artiesten uit 40 Europese landen en de rest van de wereld.

Initiatieven van burgers

Het Rijeka 2020 - European Capital of Culture-project legt, samen met het cultureel-artistieke programma, ook de nadruk op de oprichting van culturele organisaties en initiatieven van de burgers van de bredere lokale gemeenschap en internationale netwerken. Hun deelname aan het project is een van de doelen. Die zullen kunnen worden bereikt door kleine sociaal-culturele acties en door het  vergroten van het bewustzijn over ecologie in de breedste zin van het woord. Hiermee wordt de kwaliteit van leven van de gemeenschap verhoogd en dit biedt het de mogelijkheid tot actieve inclusie van iedereen zijn betrokkenheid wil tonen.  

https://rijeka2020.eu/en/

Datum:
1 januari 2020
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0