Stroom betrekt kinderen bij De Beeldengalerij Den Haag

Stroom betrekt kinderen bij De Beeldengalerij Den Haag

Door de precaire situatie van culturele instellingen als gevolg van het coronavirus staat de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen onder druk. De Haagse Raad van Kinderen roept daarom op om kunst en cultuur voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden.

Deze oproep vond gehoor bij kunstcentrum Stroom Den Haag dat kinderen graag betrekt bij De Beeldengalerij; de openluchtpresentatie van belangrijke Nederlandse beeldhouwkunst in het centrum van de stad. Het resulteerde in een nieuwe en verfrissende opstelling die op maandag 26 oktober door wethouder Robert van Asten (Cultuur) zal worden onthuld in het bijzijn van de kinderen van de Raad. 

Horizon kinderen verbreden

In de huidige tijd moeten kinderen voortdurend met onzekerheden omgaan. Kunst kan hen daarbij helpen. De verbeelde, andere wereld is een veilig oefenterrein om het ongekende te verkennen. Kinderen betrekken bij kunst kan op veel manieren, van atelierbezoeken en workshops tot kunstlessen en gesprekken op school. Museale kunst is voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen vaak een onbereikbare wereld. Terwijl kunst juist de horizon van kinderen verbreedt omdat ze leren anders te kijken naar zichzelf, naar elkaar en de wereld om zich heen.

Den Haag is gezegend met een uitgebreide collectie kunst in de openbare ruimte: kunst op straat, gratis en toegankelijk voor iedereen, jong en oud. Sinds 1990 staan er in het centrum 40 sokkels voor sculpturen van Nederlandse kunstenaars. Deze Beeldengalerij heeft als uniek element dat de sculpturen die er nu deel van uitmaken steeds in wisselende formatie getoond kunnen worden. Je kunt ermee ‘spelen’. En dat is ook wat de 15 kinderen van de Haagse Raad van Kinderen hebben gedaan.” 

Bij de nieuwe opstelling zijn de overwegingen van de jongeren voor een specifieke sculptuur soms heel direct, zo direct dat volwassenen het makkelijk over het hoofd zien. 

Vriendinnen-beeld

Het accent van de nieuwe schikking ligt op bepaalde werken die er qua kleur - zoals de werken van Jan Snoek en Hans van Benthem - of zeggingskracht voor de jeugd uitspringen. Wat dat laatste betreft maakte Femmy Ottens androgyne naakt And Life Is Over There een diepe indruk. De figuur, waarin het mannelijke en het vrouwelijke met elkaar versmelten, is een statement voor vrijheid van denken. Volgens de kinderen krijgt het belang van een grotere religieuze en culturele diversiteit meer aandacht als je de werken van Rob Birza en Famke van Wijk bij elkaar zet. En is het ‘Calimero’ beeld van David Bade een duidelijke boodschap voor jongeren dat je jezelf moet waarderen om wie je bent en niet om wat je koopt.

Verder vond de Raad het jammer dat Tony van de Vorsts Vriendinnen niet meer voor het stadhuis staat. Het werk verbeeldt zo mooi wat echte vriendschap is; die gaat over grenzen heen, is onvoorwaardelijk en voor altijd. Dat is de boodschap die iedere voorbijganger zou moeten krijgen. In de nieuwe opstelling hebben ze het beeld dan ook pal voor de koffiecorner op de Grote Marktstraat geplaatst waar iedereen het kan zien. 

Andere perspectieven

De kracht van kunst is om niets als vanzelfsprekend aan te nemen, om andere perspectieven te tonen, om het onbekende tegemoet te treden, om nieuwe belevings- en denkruimte te creëren. Daarmee draagt kunst bij aan het tot stand komen van oorspronkelijke antwoorden op bijvoorbeeld maatschappelijke vraagstukken. Zo gaven de jongeren aan dat De Beeldengalerij een werk mist dat over de Black Lives Matter beweging gaat. Dat houdt ze erg bezig. En beelden die met de natuur te maken hebben. Stroom Den Haag heeft al aangegeven deze adviezen zeker ter harte te zullen nemen. 

Programma 26 oktober 2020

locatie: Theater aan het Spui, Spui 187, Den Haag

16.00 uur - intro door lid van de Raad van Kinderen (RvK)

16.05 uur - vertoning videoclip van rondgang De Beeldengalerij

16.10 uur - voorlezen statement door een lid RvK

16.15 uur - onthulling nieuwe opstelling door wethouder Van Asten

16.20 uur - wethouder gaat in gesprek met RvK

16:30 uur - einde 

De Haagse Raad van Kinderen bestaat sinds 2017. De Raad adviseert de gemeente Den Haag. De kinderen denken mee over wat de gemeente kan doen voor kinderen van ouders met weinig geld. De Haagse Raad van Kinderen bestaat uit 15 kinderen in de leeftijd van tien tot en met zestien jaar. Leergeld Den Haag is nauw betrokken bij de Raad. Ze begeleidt de kinderen en helpt mee met het organiseren van activiteiten.

De Beeldengalerij op het kruispunt van de Grote Marktstraat en het Spui in Den Haag is een dwarsdoorsnede van de Nederlandse beeldhouwkunst, bedacht en ontworpen door P. Struycken. Door het permanente karakter en de jaarlijkse nieuwe opdrachten is het een unieke vorm van kunst in de openbare ruimte. Conservator van De Beeldengalerij is André Kruysen, projectleider vanuit Stroom is Vincent de Boer, adviseur en begeleider kunst in de openbare ruimte.

Afbeeldingen

1) Rob Birza, foto Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag, 2) Tony van de Vorst, foto Stroom Den Haag, 3) Femmy Otten, foto Eric de Vries, courtesy Stroom Den Haag, 4) RvK kiest beelden uit voor nieuwe opstelling De Beeldengalerij 2020, 5) Berry Holslag, The Observer  © André Kruysen          

https://www.stroom.nl/

Datum:
26 oktober 2020
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0