Uit de Kunst - Vrouwelijke Groningse Kunstenaars, 1700-1900 | Groninger Museum

Uit de Kunst - Vrouwelijke Groningse Kunstenaars, 1700-1900 | Groninger Museum

In deze tentoonstelling ontdek je negen Groningse vrouwen, die in de 18e en 19e eeuw kunst maakten.

In hun tijd waren zij gerenommeerde kunstenaars, wonnen zij prijzen, waren zij lid van kunstverenigingen en hing hun werk in de Groningse woningen aan de muur. Waarom raakte hun werk uit de mode en verdwenen zij van het kunsthistorische toneel? In de laatste tentoonstelling van conservator Egge Knol voordat hij met pensioen gaat, krijgen deze 'uit de kunst geraakte' vrouwen het podium dat zij verdienen.

Beroemd in hun tijd

In de schijnwerpers staan onder andere schilderijen en tekeningen van Elisabeth Geertruida Wassenbergh, Albarta ten Oever, Geesje Mesdag-van Calcar, Henriëtte Guillemina Wolthers-Brockes en Hillegonda Adriana Meurs-Sibinga. De meeste vrouwen kwamen uit rijke families en konden daardoor aan tentoonstellingen meedoen. Zij traden uit de huiselijke sfeer en toonden zichzelf als kunstenaar. Best spannend, want hiermee stonden zijzelf en hun kunst bloot aan de kritische blik van bezoekers. Maar in Groningen werd hun werk wel gezien en gekocht en wordt daarom in deze expositie voor het voetlicht gebracht.

Over conservator Egge Knol

Uit de kunst is samengesteld door Egge Knol. Na bijna dertig jaar neemt hij afscheid van het Groninger Museum als conservator Groninger cultuurgeschiedenis. De afgelopen decennia verwierf hij veel werken die nu in de tentoonstelling te zien zijn. Enkele werken zijn afkomstig van de Groninger Archieven, een instelling waarmee het Groninger Museum op het gebied van de Groninger cultuurgeschiedenis nauw samenwerkt.

https://www.groningermuseum.nl/

Datum:
25 maart 2023 / 17 september 2023
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0