'Van Albrecht Dürer en Thomas a Kempis' - Kunst en handschriften uit de tijd van de Moderne Devotie

Tentoonstelling in museum De Fundatie in Zwolle over de Moderne Devotie.

De tentoonstelling

De tentoonstelling is opgebouwd rond thema’s uit het lijden van Christus. Schilderijen, sculpturen en prenten van onder meer Albrecht Dürer en Quinten Massys, alsook van kunstenaars uit de omgeving van Dieric Bouts en Jan Gossaert, laten zien hoe het beeld van Christus als triomferende koning in de 15de een 16de eeuw verschoof naar Christus als lijdende mens. Dit had nieuwe thema’s in de kunst tot gevolg, waaronder ‘Ecce Homo’ en ‘Christus op de koude steen’. De thema’s lijken rechtstreeks in verband te hebben gestaan met de Moderne Devotie. Het zich inleven in Christus’ lijden paste namelijk helemaal bij het idee van de navolging van Christus, dat het streven was van de moderne devoten.

Zwolle

Hoe invloedrijk de Hanzestad Zwolle in die jaren was, niet alleen als thuisbasis van de Moderne Devotie maar ook op kunstgebied, bewijzen de verfijnde beeldhouwkunst van Arnt van Zwolle en de al even subtiele prentkunst van de zogeheten Meester IAM van Zwolle, die inmiddels internationale bekendheid genieten. Van beiden is op de tentoonstelling werk te zien.

De moderne Devotie

De Moderne Devotie (Latijn: Devotio Moderna) is een spirituele beweging binnen de middeleeuwse katholieke Kerk die opkwam aan het eind van de 14e eeuw. De beweging ontstond doordat mensen niet tevreden waren met hun situatie door misstanden onder de geestelijkheid en in de kerkelijke leiding. De Moderne Devotie stond voor een vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven en is te zien als een hervormingsbeweging binnen de Kerk en maatschappij. Persoonlijke levensheiliging en praktische levenswijsheid vormden het streven. De initiatiefnemers bestonden uit geestelijken en leken. Ze leefden in gemeenschap van tafel en goederen zonder een formele kloostergelofte af te leggen.


Datum:
15 oktober 2011 / 8 januari 2012
Points of interest:
Type activiteit:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0