Van Napoleon Bonaparte tot en met Burgemeester Hovy in Loosduins Museum

Op zaterdag 13 januari 2018 opende wethouder Saskia Bruines in het Loosduins Museum de tentoonstelling ‘van Napoleon Bonaparte tot en met Burgemeester Hovy’.

De Franse overheid had, bij de nieuwe bestuurlijke indeling van Nederland in het jaar 1811, de stad Den Haag in een heel nauw jasje gestoken.  Door de sterk groeiende bevolking moest de stad wel ruimte vinden bij de buurgemeenten. Wassenaar, Stompwijk, Voorburg, Rijswijk en Loosduinen werden bestookt met verzoeken om grondgebied af te staan. Vooral Loosduinen kwam onder vuur te liggen, wat een logisch gevolg was van de grensvaststelling in1811 toen onder fel protest van Den Haag, Eik en Duinen toch bij Loosduinen werd gevoegd.

Zeehaven

Door dit besluit liep de grens tussen Den Haag en Loosduinen langs de Beeklaan en de De la Reykade. Het bleef pijnpunt want zelfs toen Den Haag een zeehaven wilde aanleggen bij Scheveningen zei Loosduinen nee tegen de vraag om 70 meter af te staan.

Maar, niets staat stil en in heel Nederland nam de bevolking aan het einde van de 19e eeuw sterk toe. Loosduinen ging van 3741 naar 6237 inwoners en Den Haag steeg in de 19e eeuw van 40.000 naar 200.000 personen. Problemen ontstonden toen de bebouwing van Den Haag dicht bij de Beeklaan was gekomen terwijl ook op Loosduins grondgebied dicht bij de Beeklaan werd gebouwd. Den Haag weigerde zijn rioolsysteem beschikbaar te stellen voor de Loosduiners. Dat moest Loosduinen maar regelen via de Loosduinse vaart (open rioolsysteem). Dit waren niet de enige problemen. Voor meer Loosduinse geschiedenis dan moet je naar deze tentoonstelling.

Van Napoleon Bonaparte tot en met Burgemeester Hovy

Deze tentoonstelling is te zien vanaf 13 januari 2018 t/m 23 juni 2018. In het Loosduins Museum de Korenschuur. Margaretha van Hennebergweg 2A 2552 BA Den Haag (naast de molen). Bekijk hieronder een video van de opening.

Datum:
13 januari 2018 / 23 juni 2018
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0