Wright Morris – The Home Place in FOAM

Foam opent het jaar 2020 met de eerste tentoonstelling in Nederland van de beroemde Amerikaanse schrijver Wright Morris (1910-1998). Naast zijn schrijverschap wijdde Morris een korte periode in zijn leven aan de fotografie. Op bijzondere wijze legde hij de armoede en het verval in het Amerika van de jaren ’30 en ’40 vast.

Hij verwerkte zijn foto’s in zogenaamde beeldromans waarin beeld en tekst elkaar versterken. Hoewel relatief onbekend, en overschaduwd door zijn prijswinnende romans, doen zijn foto’s niet onder voor het werk van andere iconische fotografen van zijn tijd.

Afwezigheid mensen

Het eerste wat opvalt aan de foto’s van Morris is de afwezigheid van mensen. Hij fotografeerde veelal stillevens van alledaagse objecten die de sfeer van armoede en verval ademen. Verlaten huizen, silo’s, alledaagse interieurs en uitgestorven vlaktes belichamen vergankelijkheid en het verstrijken van de tijd. Wright Morris documenteerde daarmee op unieke wijze het harde bestaan op het Amerikaanse platteland in de nasleep van de economische crisis van de jaren ’30.

Het fotografische werk van Morris wordt vaak vergeleken met dat van de iconische fotografen Walker Evans (1903-1975) en Dorothea Lange (1895-1965), die beiden in dezelfde tijd fotografeerden. In tegenstelling tot hun meer documentaire benadering van dezelfde thematiek, fotografeerde Morris op een persoonlijkere manier. Zijn foto’s kunnen worden gezien als een herbeleving van zijn eigen jeugd. Na de dood van zijn vader raakte Morris gegrepen door zijn eigen afkomst en bezocht de mensen en plekken uit zijn jeugdherinnering. Het is niet verwonderlijk dat zijn geboortestaat Nebraska vaak het decor vormt van zijn foto’s.   

Schrijverschap

Morris’ fotografische werk valt niet los te zien van zijn schrijverschap. Hij schreef een aantal beeldromans waarin foto’s en tekst elkaar versterken. Zijn werk is semi-autobiografisch en toont klassieke documentairefotografie naast fictieve verhalen. Het werk houdt het midden tussen feit en fictie, wat zeer uitzonderlijk was in zijn tijd. De boeken The Inhabitants (1946), The Home Place (1948) en Of God’s Country and My People (1968) vormen de rode draad van de tentoonstelling. De beeldromans zijn het resultaat van Morris’ bezoeken aan zijn geboortestreek en zijn omzwervingen door de Verenigde Staten.

1938 – 1947 

Wright Morris werd geboren in Central City, Nebraska, in 1910. Kort na zijn geboorte overleed zijn moeder waarna hij onregelmatig samenleefde met zijn vader. Ze verhuisden vaak en naarmate hij ouder werd vervreemdde Morris steeds meer van zijn vader. Tijdens een reis door Europa in 1933 fotografeerde hij voor her eerst. Bij terugkeer in de Verenigde Staten ontwikkelde zijn schrijverschap en fotografie zich gelijktijdig. Morris fotografeerde vooral in de periode 1938-1947. Omdat zijn beeldromans niet goed verkochten, moedigde zijn uitgever hem aan zich volledig op het schrijven te richten. Van 1962 tot zijn pensioen doceerde hij creatief schrijven aan State University in San Francisco en vanaf 1972 doceerde hij literatuur aan Princeton University. Sindsdien is in Amerika een aantal retrospectieve tentoonstellingen aan zijn werk geweid en vormen zijn foto’s onderdeel van belangrijke museumcollecties. Desondanks raakte zijn fotografisch werk geleidelijk aan in de vergetelheid.

De tentoonstelling is samengesteld in samenwerking met Agnès Sire en geproduceerd door de Fondation Henri Cartier-Bresson in Parijs.  

https://www.foam.org/

Datum:
24 januari 2020 / 5 april 2020
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0