Bescherming Bevolking – de BB – veiligheid in oorlogstijd

BB als brede vrijwilligersorganisatie

De BB is in 1952 naar Brits model opgericht en viel onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

De ervaring van de oorlog leerde dat een hulpdienst naast brandweer en ambulancedienst veel slachtoffers kon voorkomen. De organisatie was een reddingsdienst van vooral vrijwilligers. Elke Nederlander zou moeten weten hoe hij na een bombardement een brand kon blussen. De BB moest een grote burgerbeweging worden met 200.000 vrijwilligers. Het ministerie wilde de BB niet-militair organiseren, vanwege de toenmalige afkeer van militarisme. 

De eerste eis was dat de organisatie over goed materieel moest kunnen beschikken en degelijke uniformen. Maar het eerste wat de BB kreeg waren simpele grijze overalls en oude Engelse helmen.  Vrouwen en mannen kregen hetzelfde  uniform, daar was men vanuit de kerk ontstemd over omdat een vrouw geen broek zou mogen dragen.

Er kwamen bij lange na niet voldoende vrijwilligers. In juli 1958 besloot men dan ook dat iedereen die was afgekeurd voor militaire dienst bij de BB moest. Dit zorgde voor instroom van jongeren die geen zin in de BB hadden. Voor de hoofdzakelijk oudere vrijwilligers was het lastig met hen samen te werken.

Regionale spreiding

De BB was verdeeld over het land in kringen en blokken. Een kring kon een grote gemeente of groep gemeenten zijn. Blokken waren woonwijken binnen de kringen. Boven de kringen en blokken stonden regionale commandocentra. Vooral de blokken waren de eerste lijn in signalering, redding bij brand en instorting na een bombardement. Een blokploeg van vrijwilligers moest meteen in actie kunnen komen.

De ploegen oefenden regelmatig, maar vaak wel met weinig mensen door het gebrek aan enthousiasme om deel te nemen.

Atoomgevaar? Dan zeker BB!

In 1958 vond er een reorganisatie plaats in verband met de toenemende dreiging van atoomaanvallen. De kringen werden vergroot en voor de bescherming werd de ABC-dienst (Atomaire, Biologische en Chemische dienst) opgericht. Hierbij werden 300 vaste meetpunten opgericht, de S-posten, die werden bemand door de BB. Dit was onder andere voor de meting van de kracht van een kernexplosie.

Verbindingen tussen alle kringen, meetposten en de regering in Den Haag waren van groot belang. De telefoon- en radiocentrales hadden daarom een belangrijke plaats in alle BB commandoposten.

De BB is uiteindelijk op 11 juni 1986 zonder ceremonie opgeheven. De vrijwilligers van de BB moesten dit via de radio vernemen. De BB was een organisatie die niet heel veel actie heeft gezien, maar die wel in het geheugen van de bevolking is blijven hangen als het beeld van de Koude Oorlog.

Reageren