Canon van Gouda

De Goudse Canon is in 2009 ontwikkelt door Stichting Historisch Platform Gouda. Deze stichting is het overlegorgaan van verenigingen, musea en instellingen van cultureel erfgoed, zoals het stadsarchief, de bibliotheek, de VVV en de gemeente Gouda.

De Canon van Gouda beschrijft de (stads)geschiedenis vanaf de 11de eeuw tot aan het heden in veertig vensters. De canon is te vinden op de website: http://www.goudsecanon.nl De vensters bevatten onder andere verhalen over historische gebouwen, personen en verenigingen. Er is een link gelegd tussen de vensters en de website van Goudanet,een website waar meer achtergrondinformatie te vinden is over het culturele erfgoed van de stad.

Vensters
De canon bevat de volgende vensters:

1050: Veen: de zachte ondergrond van Gouda
1284: Tolhuis: wachter bij de ingang van de haven
1308: Donkere Sluis: Gouda’s oudste sluis
1361: Kasteel: stadsverdediging en bedreiging
1400: Het Ossenhooft: groei en bloei dankzij Gouds kuitbier
1450: Stadhuis: bestuurlijk centrum van de stad
1455: Agnietenklooster: leven in dienst van God
1477: Gerard Leeu: pionier van de boekdrukkunst
1488: Erasmus: groots Europese geleerde uit Goudse klei
1504: Jeruzalemkapel: herinnering aan het Heilig Land
1542: Catharina Gasthuis: zorg voor zwervers, zieken en bejaarden
1552: Sint-Janskerk: staatskerk volgens een ruimtelijk plan
1572: Adriaan van Swieten: in naam van Oranje, doe open die poort!
1580: Turfmarkt: opslag, handel en transport
1590: Coornhert: vrijdenker van het eerste uur
1607: De Goudse Catechismus: Gouds kerkelijk leerboekje
1616: Hofje van Letmaet: Instelling van weldadigheid
1642: Weeshuis: zorg voor arme wezen
1670: De Waag: middelpunt van de handel
1702: Ignatius Walvis: stadgeschiedschrijver breekt met Rome
1713: Goudse pijpen: waarin een kleine stad groot is
1748: Regenten op het kussen: machthebbers met klasse
1787: De Lange van Wijngaerden: vurig democratisch patriot
1794: Anna van Hensbeek: een eigenzinnige vroedvrouw
1832: W.F. Büchner: hygiënist van het eerste uur
1840: Rederij de IJsel: Gouda in beweging
1849: De Werkinrichting: werken in plaats van hand ophouden
1853: Van Meerten-Schilperoort: ‘de kroon van Gouda’
1858: De Kaarsenfabriek: Gouda op stoom
1898: Plazuid: opkomst en ondergang van Gouds plateel
1914: Belgische vluchtelingen: Blegen attractie voor de Gouwenaars
1920: Verzuiling in de sport: pastoor en dominee bepalen waar je voetbalt
1930: Korte Akkeren: Gouda’s eerste arbeiderswijk
1936: Julianasluis: vlot schutten
1940: De synagoge: een zwarte bladzijde
1964: Gat van Bloemendaal: verwikkelingen rond een nieuwbouwwijk
1974: De Kritiese Siroopwafel: Goudse burgers roeren zich
1976: Josine de Bruyn Kops: vrouwen in de beeldende kunst
1987: Moskee El-Fath; de minaret in beeld
2005: Kaarjesavond: symbool van vrede

Tags

Reageren