De ambassade

De hoogste diplomaat op een missie is de ambassadeur. Gewoonlijk blijft de ambassadeur voor een periode van vier jaar in Nederland. Daarna gaat hij / zij naar een ander land. De ambassadeur is de vertegenwoordiger van zijn staatshoofd en zijn regering bij de regering waar hij is geaccrediteerd. Deze accreditatie wordt gegeven in de zogenoemde geloofsbrieven, waarbij het uitsturende staatshoofd bevestigt dat de diplomaat in kwestie door hem / haar is uitgestuurd.

De bekendste functie van die van ambassadeur is die van vertegenwoordiging van het staatshoofd. De meeste ambassadeurs vallen in hun land onder de minister van Buitenlandse Zaken. De ambassadeur is belast met de leiding van een ambassade. Hij / zij behartigt de belangen op het gebied van politiek, economie en handel, ontwikkelingssamenwerking, pers – en culturele zaken. 

Een ambassadeur is doorgaans ook consul-generaal. In de ambassade of  - soms daarnaast - in consulaten worden consulaire aangelegenheden, zoals de behartiging van de belangen van individuele burgers in het gastland en burgers van het gastland die een bezoek brengen aan het eigen land,  afgehandeld.

Het is een goed gebruik dat na / tussen een aantal ambassadeurschappen ook enige tijd wordt doorgebracht op de basis,  het ministerie van Buitenlandse Zaken van het eigen land. Naast een land kan de ambassadeur  ook terecht komen bij een internationaal of supranationaal orgaan (VN, EU, NAVO).

Nieuwe ambassadeurs bieden – een oude gewoonte – hun geloofsbrieven aan de Koning / Koningin. Dat vindt sinds enige decennia plaats in Paleis Noordeinde. Het is een hele ceremonie . De nieuwe ambassadeur komt in een Koninklijke Gala koets met twee paarden en geëscorteerd door wachten in ceremoniële uniformen. Een muziekkapel gaat spelen en de erewacht voor het paleis wordt geïnspecteerd.

Reageren