De geschiedenis van het Nederlandse onderwijs

Aap, noot, Mies, Wim, zus, Jet. Wie is niet groot geworden met deze en andere woorden van het leesplankje van meester Hoogeveen? Het onderwijs in Nederland kent een rijke geschiedenis. 

Van parochieschool tot Steve Jobs school

Aap, noot, Mies, Wim, zus, Jet. Wie is niet groot geworden met deze en andere woorden van het leesplankje van meester Hoogeveen? Het onderwijs in Nederland kent een rijke geschiedenis. Veel is er veranderd, en zeker in lesmethoden en omgang met leerlingen. Zo waren in vroeger tijden lijfstraffen op school heel ‘gewoon’, maar zijn ze in deze tijd volstrekt uit den boze. Geschreven werd met ganzenveer en kroontjespen, en de computer, tablet en Steve Jobs school was nog verre toekomstmuziek.

De geschiedenis van het Nederlandse onderwijs begon in de 8e eeuw toen de Frankische vorst Karel de Grote een wet uitvaardigde, waarin bepaald werd dat alle Frankische jongens moesten kunnen lezen, schrijven, zingen en bidden. In die periode ontstonden steeds meer kloosterscholen, gesticht door missionarissen uit Engeland, waaronder Willibrord en Bonifatius. Van uitgebreid onderwijs was nog geen sprake. In de 12e eeuw werd bepaald dat elke parochie een schoolmeester moest aanstellen. De door de parochie aangestelde schoolmeester was meestal de koster, die de jongens wat leerde lezen en schrijven. De schoolmeester was zeer streng en lijfstraffen waren toen heel ‘gewoon’.

Meer lezen?

http://www.historien.nl/de-geschiedenis-van-het-nederlandse-onderwijs/

 

 

Tags

Reageren