De tournee van Lodewijk Napoleon Bonaparte door Overijssel

Tijdens zijn tournee door Nederland bezocht Lodewijk Napoleon Bonaparte ook de provincie Overijssel. Ook ‘grote’ broer Napoleon Bonaparte bezocht deze provincie in 1811 en vereerde Zwolle met een bezoek. Napoleon overnachtte in de Kamperstraat te Zwolle. Een uitgebreid verslag van dit bezoek kan in dit artikel gelezen worden. Zwolle kreeg tijdens de Franse Tijd de status van hoofdstad.

http://www.isgeschiedenis.nl/archiefstukken/een-wantrouwige-en-opvliegende-napoleon-in-zwolle/

In de Canon van Overijssel wordt verslag gedaan van de tournee van Lodewijk Napoleon Bonaparte door Overijssel. Tijdens deze tournee gaf hij meerdere kerkgebouwen terug  aan de rooms-katholieke gemeenschap.

Teruggave Grote Kerk en bouw protestantse kerk

‘Hij had hart voor het Nederlandse volk en probeerde de armoede en de problemen van zijn onderdanen te verlichten. Hij bezocht verschillende departementen in het land. In veel plaatsen was het bezit van de kerk een twistpunt tussen de katholieken en de gereformeerden. Lodewijk Napoleon probeerde bij zijn visites te bemiddelen. In 1809 werd het departement Overijssel bezocht door de koning. Op 9 maart reisde hij met zijn echtgenote en gevolg, begeleid door een escorte van 56 Franse huzaren, van Almelo naar Ootmarsum. Voor de stad werd hij opgewacht door een erehaag van zo'n 200 boeren te paard. ‘                                                   

Voor het complete verhaal                                                  

http://www.regiocanons.nl/overijssel/twente/ootmarsum/bezoek-koning-lodewijk-napoleon

http://www.drostenhuisootmarsum.nl/

http://www.drostenhuisootmarsum.nl/lodewijknapoleon/pdf/Historische%20achtergrond.pdf  (Korte historische achtergrond van het Koninklijk bezoek van Lodewijk Napoleon aan Ootmarsum in 1809)

De koning beslist.  Einde én behoud van het Stift

‘Hij wilde in het kader van de ingevoerde godsdienstvrijheid dat elk genootschap over een eigen kerkgebouw kon beschikken. Daarom was een verdeling van kerkelijke goederen noodzakelijk. Om dat alles in goede banen te leiden bezocht hij de provincies. Vanuit Enschede via Oldenzaal, Saasveld en Zenderen kwam de koning op 9 maart 1809 op Huis Almelo aan. De volgende morgen heeft in dat kasteel, waar hij de avond en nacht had doorgebracht, overleg plaatsgevonden met de pastoors en de predikanten van Tubbergen, Geesteren, Vriezenveen, Rossum, Weerselo, Borne en Oldenzaal en maakte hij voor zijn vertrek naar Ootmarsum de kerkverdeling bekend.’

Op 8 maart 1809 besloot Koning Lodewijk Napoleon dat de Hervormden hun Stiftskerk konden behouden omdat deze te klein was voor de grote Rooms-Katholieke gemeente in Weerselo. Tijdens zijn bewind zette Lodewijk Napoleon zich in voor de scheiding van kerk en staat. In 1808 verklaarde Lodewijk Napoleon alle religies wettelijk gelijk.

Voor het complete verhaal                                                       

http://www.regiocanons.nl/overijssel/twente/weerselo/de-koning-beslist-

http://www.hetstift.nl/

Tijdens zijn tournee door Overijssel overnachtte Lodewijk Napoleon op landgoed Oldruitenborgh, waar hij ontvangen werd door Anthony Sloet van Oldruitenborgh. Tegenwoordig is landgoed Oldruitenborgh een hotel.

http://www.oldruitenborgh.nl/

Een Koninklijk welkom in Ommen

‘Helaas nam de koninklijke stoet niet de afslag naar Ommen, maar bleef de Hessenweg volgen naar Hardenberg. Zo kon het gebeuren dat de koning de Vechtstad ongemerkt passeerde. De burgemeesters stuurden een bode naar Hardenberg om te horen hoe lang hij daar nog zou blijven. De bode berichtte de volgende morgen dat ze haast moesten maken als ze de koning nog wilden spreken. Onmiddellijk vertrokken twee burgemeesters naar Hardenberg, maar ze visten achter het net: de koning was die ochtend zojuist vertrokken. De burgemeesters besloten de achtervolging in te zetten, haalden het gezelschap in en kregen hun felbegeerde onderhoud. Koning Lodewijk informeerde belangstellend naar de gesteldheid van Ommen en zijn inwoners. Bij het afscheid kregen de burgemeesters een bankbriefje ter waarde van f 1.000,‒ mee voor de armen in de stad. ‘

Voor het complete verhaal

http://www.regiocanons.nl/overijssel/salland/ommen/koninklijk-welkom

Tags

Reageren