Een gesprek met Ahmet Üzümcü van de OPCW

De OPCW, de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons zit in een bijzonder pand aan de Haagse Johan de Wittlaan. Het gebouw wordt ook wel ‘The Mushroom’ genoemd. Ik heb een afspraak met Ahmet Üzümcü, directeur-generaal van de organisatie.

De OPCW is opgericht om chemische wapens te doen vernietigen en te voorkomen dat ze ooit nog gebruikt zullen worden. De OPCW is het uitvoerend orgaan van het Verdrag chemische wapens (Chemical Weapons Convention/ CWC) dat in 1997 van kracht werd. In dit verdrag staat dat lidstaten al hun chemische wapens (op een milieuvriendelijke manier)  moeten vernietigen, net als de installaties waar de wapens worden geproduceerd. Ook dienen de landen fabrieken waar met bepaalde chemische stoffen wordt gewerkt op te geven aan de OPCW en hun chemische industrieën te onderwerpen aan regelmatige inspecties.

Inspecteurs

Nagenoeg alle landen van de wereld (190) zijn lid van de OPCW. Zij dragen ook de kosten. Zes landen doen (nog) niet mee. Acht landen hebben verklaard in het bezit te zijn van chemische wapens. 88% van deze wapens zijn inmiddels vernietigd. In de komende jaren wordt nog eens 12% vernietigd, met name de chemische wapens van Rusland en de Verenigde Staten.

Ahmet Üzümcü: ‘Het Verdrag wordt uitgevoerd door de landen zelf. Wij, het Secretariaat, zien toe hoe het gebeurt en of het goed gebeurt. Wij faciliteren, assisteren en bieden ondersteuning, ook educatief. ‘

Een belangrijke taak is weggelegd voor de experts, de inspecteurs. Er zijn er 140. De totale staf in Den Haag bestaat uit 500 personen. Zij komen uit 80 verschillende landen. Ze houden zich bezig met het trainen van experts uit de lidstaten. Verder zijn er veel juristen en experts op ander gebied. Als er ergens een noodtoestand is of een aanval plaatsvindt geven zij aanwijzingen, ook op het gebied van de behandeling van slachtoffers. Het ‘Legal Office’ geeft een opinie over een bepaalde situatie, maar de interpretatie ervan is aan de Lidstaten. Er gaat een bedrag om van 77 miljoen euro per jaar, dat zoals gezegd opgebracht wordt door de lidstaten.

Chemische fabrieken

De besluitvorming geschiedt door de lidstaten. Er is een Uitvoerende Raad met 41 leden die – evenredig verdeeld - afkomstig zijn uit vijf continenten. Jaarlijks is er een Algemene Conferentie, waar de 190 leden bijeen komen. 100 bevinden zich in de naaste omgeving in Den Haag, ondergebracht in ‘missies’. Met hen is er dagelijks contact. In de hoofdsteden van de aangesloten lidstaten zijn er ‘nationale autoriteiten’, ondergebracht in Ministeries van Buitenlandse zaken of Gezondheid of Economische Zaken. Ook met de nationale autoriteiten is er een jaarlijkse bijeenkomst.

Niet alleen landen, maar ook industrieën die zich bezighouden met chemische wapens worden gecontroleerd. Dat gebeurt steekproefgewijs door 241 inspecties in 84 verschillende landen die een dergelijke industrie hebben. In totaal gaat het om 5000 fabrieken. Üzümcü: ‘Het is gevoelige materie. Monitoring is absoluut noodzakelijk. We geven geen oordeel over de fabriek, maar we willen alleen verifiëren.’

Den Haag

Dat Den Haag zo gelukkig was de OPCW te kunnen huisvesten heeft met een aantal zaken te maken. Ahmet Üzümcü: ‘In 1992 vond de ontwapeningsconferentie van de VN in Genève plaats. De ondertekening was in 1993 in Parijs. Vervolgens begon het ratificatieproces dat in 1997 afgerond werd. Toen werd het spannend voor een aantal steden in de wereld. Diverse steden stelden zich kandidaat, onder andere Den Haag. Den Haag speelde een goede wedstrijd. Het had een aantal troeven. Onder andere de Haagse Vredesconferentie van 1899, die het gebruik van gifgas verbood. Niet alleen Den Haag, maar ook Nederland had een goede track record. Het was al lange tijd actief met het propageren van ontwapening. Na enige weken waren de kaarten geschud en kreeg Den Haag de steun van de meerderheid van alle landen.’

De relatie van de OPCW met de stad Den Haag is van start af aan uitstekend geweest. Üzümcü: ‘We doen verschillende activiteiten, zoals de Open Dagen in het Haagse Stadhuis. Dit jaar weer, op 29 april. De burgemeester, Van Aartsen, houdt dan een toespraak. Toen OPCW de Nobelprijs voor de Vrede won, in 2013, heb ik de burgemeester ook uitgenodigd om met me mee te gaan naar Oslo.’ 

Nobelprijs

Het kwam totaal onverwacht, die Nobelprijs. Üzümcü: ‘Een hele prettige verrassing. We wisten niets, we hoorden pas de dag voordat het bekend werd. Op 10 oktober 2013, rond 10.00 uur kreeg ik een telefoontje uit Oslo. Na even bijgekomen te zijn, gingen we de aangesloten landen informeren. Het was een geweldige oppepper. We stonden aan het begin van onze missie in Syrië. Te midden van het grote conflict wilden we daar ontwapening bereiken. Voor de experts ter plaatse betekende het veel. De prijs was er ook voor wat we 16 jaar lang al gedaan hadden. Iedereen was zó trots. Het was ook een opsteker voor alle multilaterale organisaties op het gebied van de ontwapening. Voor mezelf was het een grote eer om naar Oslo te vertrekken en daar, namens de organisatie, de prijs in ontvangst te nemen.’

Met de stad Den Haag werd besloten om, op basis van het bedrag van de prijs, meer dan 1 miljoen dollar, een eigen prijs op te zetten met jaarlijks een bedrag van 90.000 dollar. De naam van de prijs: de OPCW / Hague Award. Er is een panel van vijf personen die de prijs toewijst. In het panel zit namens de stad Den Haag burgemeester Van Aartsen. De prijs wordt ieder jaar begin december uitgereikt. Afgelopen jaar waren er 15 kandidaten die een bijdrage hadden geleverd aan de doelstellingen van de Chemische Wapens Conventie.  De prijs ging naar twee partijen, ieder ontving 45.000 dollar. Australische wetenschappers en een Research Instituut uit Finland waren de  gelukkigen. 

Ook is er een goede relatie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ten behoeve van de implementatie van het verdrag is er regelmatig overleg met Buitenlandse Zaken en de gemeente Den Haag.

Uitdagingen

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? Üzümcü: ’In Syrië zijn we nog bezig, met steun van de Verenigde Naties. Het is heel delicaat. Ik maak me regelmatig zorgen over onze staf in Syrië. We hopen zo snel mogelijk succes te hebben. Ik hoop dat de missie zomer 2015 afgerond kan worden.’ De tweede uitdaging is voortgang op het gebied van ontwapening wereldwijd. ‘We zitten nu op 87%. Eind van het jaar zal 91% vernietigd zijn. We moeten ons als OPCW voorbereiden op de post-vernietigingsfase. Dat moet de komende vijf jaar geschieden. In die vijf jaar moeten we klaar zijn voor een toekomst met non-proliferatie, waarbij we verhinderen dat er nieuwe chemische wapens komen. Een belangrijke zaak is dan ook om te werken aan educatie, met alle moderne methoden zoals e-learning. We moeten ook de betrekkingen met de wetenschappelijke wereld nauwer aanhalen en goede relaties hebben met alle chemische bedrijven. Met name op het punt van de veiligheidsaspecten. Dat vereist een collectieve inspanning.’

Toevallig was er op de dag dat ik met Ahmet Üzümcü sprak een bijeenkomst met diverse wetenschappers. Op de agenda stond de formulering van een Ethische Gedragscode. Üzümcü: ‘We bieden graag OPCW als platform aan voor dit initiatief. Er zijn ook verschillende activiteiten met studenten op middelbare scholen en universiteiten. Het is van belang het bewustzijn te creëren dat wetenschap op een verantwoordelijke manier wordt uitgevoerd. Uit het gebruik van mosterdgas, zwavelgas en chloorgas in de Eerste Wereldoorlog moeten we lessen trekken. Wetenschappers hebben sindsdien nog veel meer gevaarlijke stoffen en giffen uitgevonden. De komende 21e april vindt er daarom in Ieper, in België, een Ceremonie plaats. Veel landen hebben de Verklaring die daar voorgelezen zal worden ondertekend.’   

De derde uitdaging waar de OPCW voor staat is de nationale implementatie van de CWC Conventie. Niet alle landen willen de Conventie ten volle toepassen. Dat is grofweg bij de helft van de landen het geval. Niet dat ze niet willen, maar vaak is er geen wetgevingssysteem. OPCW wil deze landen de komende jaren helpen dit wetgevingssysteem op te zetten.

Turkse buitenlandse dienst

Ahmet Üzümcü komt uit Turkije. Hij begon zijn loopbaan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Turkije en had posten in Wenen, Aleppo, Ankara. Vervolgens werkte hij flinke tijd bij de NAVO in Brussel, ook bij het secretariaat van de NAVO. Daarna was hij ambassadeur in Israel en bij de Verenigde Naties in Genève. In juli 2010 kwam hij in zijn huidige baan terecht. Üzümcü: ‘Ik zit al 34 jaar in de Turkse buitenlandse dienst. Ik deed het altijd met plezier. Het werk heeft me veel gegeven. Ik heb naar verschillende landen gereisd en veel mensen ontmoet. Het heeft ook geholpen dat ik mijn huidige baan kreeg. Ik heb campagne moeten voeren en moeten lobbyen. De eerste vierjaars periode zat er afgelopen juli op en nu ben ik bezig met mijn tweede termijn van vier jaar die tot juli 2018 zal lopen.  Een belangrijk aspect van mijn baan is dat ik onpartijdig, neutraal ben, een balans probeer te houden. Beslissingen worden hier bij unanimiteit genomen, ik moet helpen bij het bereiken van consensus. En behalve de implementatie zorg ik voor de promotie van de organisatie.’

Het – 500 man grote – Secretariaat is goed in staat zijn werk te doen, vindt Üzümcü. ‘Maar toch … om  alles gladjes te laten verlopen moeten er veel inspanningen gedaan worden. Zo ben ik veel tijd kwijt met allerlei administratieve zaken. Maar alles bij elkaar is het heel interessant en levert het tevredenheid op. Ik heb het geluk gehad dat er bijzondere dingen gebeurden als Syrië en de Nobelprijs.’

https://www.opcw.org/ 

Tags

Reageren

Reacties

I am impressed. I don't think Ive met anyone who knows as much about this subject as you do. You are truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. Really, great blog you have got here. Akoestische vloerisolatie
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!Thanks Webdesign bureau
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Chape
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Webdesign
You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. PUR vloerisolatie
Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work. Geluidsisolatie vloeren
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with extra information? It is extremely helpful for me. Webdesign
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. Chape Antwerpen
Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Webdesign
Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I'll be sure to check back again real soon. Chapewerken Antwerpen
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future... Vloerisolatie
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing Webdesign
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information. Chape vloerverwarming
This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses. Isolatiechape
I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well. Zwembad aanleggen
Wow, cool post. I’d like to write like this too – taking time and real hard work to make a great article… but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though. PUR vloerisolatie
Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information and entertaining descriptions. Your point of view is the best among many. Granola
Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful information specially the last part I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck. Geluidsisolatie vloeren
Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share. Granola kopen
Good artcile, but it would be better if in future you can share more about this subject. Keep posting. Isolerende chape
Wow, excellent post. I'd like to draft like this too - taking time and real hard work to make a great article. This post has encouraged me to write some posts that I am going to write soon. Granola kopen online
This article was written by a real thinking writer without a doubt. I agree many of the with the solid points made by the writer. I’ll be back day in and day for further new updates. Sneldrogende chape
Excellent website! I adore how it is easy on my eyes it is. I am questioning how I might be notified whenever a new post has been made. Looking for more new updates. Have a great day! Biotop zwemvijvers
Wow, What an Outstanding post. I found this too much informatics. It is what I was seeking for. I would like to recommend you that please keep sharing such type of info.If possible, Thanks. Schuimbeton
This article was written by a real thinking writer without a doubt. I agree many of the with the solid points made by the writer. I’ll be back day in and day for further new updates. Bio zwemvijver
Keep up the good work; I read few posts on this website, including I consider that your blog is fascinating and has sets of the fantastic piece of information. Thanks for your valuable efforts. Akoestische vloerisolatie
This article is an appealing wealth of useful informative that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. I know it very well that if anyone visits your blog, then he/she will surely revisit it again. Eco zwembad
Outstanding article! I want people to know just how good this information is in your article. Your views are much like my own concerning this subject. I will visit daily your blog because I know. It may be very beneficial for me. Chapewerken
Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info. Aanleg zwembad
An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers. Biotop zwemvijver
I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. Aanleg zwembaden
Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also PUR chape
Wow, cool post. I'd like to write like this too - taking time and real hard work to make a great article... but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though. Zwembadaanleg
Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you. SEO optimalisatie
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. Chape
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject. PUR
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. SEO optimalisatie
All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks Chapewerken
Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. SEO expert
No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post. SEO
This is a great article thanks for sharing this informative information. I will visit your blog regularly for some latest post. I will visit your blog regularly for Some latest post. Zonnepanelen
Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you! SEO optimalisatie
I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. Zonnepanelen
It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it! Schuimbeton
Wow, What a Excellent post. I really found this to much informatics. It is what i was searching for.I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.Thanks Terrasoverkapping
Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info. Terrasoverkapping