Groene Historie Hof van Wouw (Den Haag)

Dit hofje is in 1647 gesticht door Jonkvrouw Cornelia van Wouw voor 'vrouwspersoonen, hetzij weduwen of vrijsters van de waere gereformeerde religie en anders geene'. Tot aan haar overlijden in 1681 zou zij de Hof zelf besturen. Cornelia was een dochter van de Haagse schepen Cornelis van Wouw en een kleindochter van de Haagse burgemeester Jacobus van Wouw.

Op een achttiende-eeuwse gravure van R. Boitet is de tuin te zien met een indeling in vier vakken, die elk weer in vieren gedeeld voorzien zijn van patronen, uitgelegd in buxus en gras, zoals die ook in het boek van de hovenier van de Prins van Oranje Jan van der Groen, getiteld 'Den Nederlandtsen Hovenier' te vinden zijn. In het centrum van de tuin stonden op de hoeken van de parterres vier boompjes. Bloemen werden in die tijd niet veel toegepast.

In de jaren 1959-1961 is het gebouwencomplex gerestaureerd en in de jaren 1989-1994, in het kader van de stadsvernieuwing gerenoveerd, waarbij het uitwendige van de gebouwen geheel is teruggebracht naar de oorspronkelijke staat van 1647, zoals destijds ontworpen door stadsbouwmeester Bartholomeus van Bassen. In 1956 werd ook het binnenterrein opnieuw ontworpen, waarvoor het hoofd van de Plantsoenendienst S.G.A. Doorenbos en tuinarchitecte Carharina Polak Daniels werden aangetrokken.
Het binnenterrein werd in vier met buxus afgezette grasvakken verdeeld, die nu niet nogmaals werden onderverdeeld, maar wel langs de randen voorzien werden van een eenvoudige buxusparterre gevuld met rozen. Hiervoor werd de soort 'Anneke Doorenbos' gekozen.

In het centrum van de tuin kwam een stenen handpomp, omgeven door vier hoogstamappels. De muur die het hofje van de openbare straat scheidt werd aan de binnenzijde van verschillende soorten klimplanten voorzien.

In 1959 maakte men ook een begin met het herstel van de de zeventiende eeuwse tuin, gelegen achter het complex. Deze herstelwerkzaamheden werden echter toen niet voltooid. In 1997, ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Hofje van Wouw, werden de oude klinkerpaden opnieuw aangelegd en de tuinbeelden en tuinvazen opnieuw opgesteld. Citrusboompjes completeerden het geheel.

In het voorjaar zijn de perken tegenwoordig versierd met vele tulpen. Deze manier van beplanting is helaas niet zeventiende eeuws; de tulpen waren in die tijd veel te duur om in zo'n grote hoeveelheid toe te passen, maar het vrolijkt het groene ruimtelijke beeld wel op en zal zeker door toeristen hoog gewaardeerd worden.

Meer lezen:
http://www.hofvanwouw.nl/index.php

Dit artikel verscheen ook op Facebook: Groene Historie 95, Het hofje van Wouw te Den Haag.

Meer informatie over de auteur van dit artikel: www.historischetuinen.nl

Ontwerp van C. Polak Daniels uit Library WUR
Vogelvlucht van de tuin, foto van RCE.

Tags

Reageren