Groene Historie Hofje van Nieuwkoop (Den Haag)

Dit hofje is gesticht met gelden uit de erfenis van Jonkheer Johan de Bruyn van Buytewech, Heer van Nieuwkoop, Noorden en Achttienhoven.

De Bruyn van Buytewech overleed in 1657 kinderloos en had bij testament laten vastleggen dat zijn nalatenschap besteed moest worden aan '... soo veel huyskens als op Zijn Edeles twee thuynen off erven gelegen in de Drie Boeren off Warmoesstraat alhier [Den Haag] sullen cunnen staen, aen de suydt, oost ende noordtsyde, op soodanige manier ende d'selve grootte als de ... arme huyskens binnen der Goude ten behoeve van arme ende behoeftige weduwen off vrouspersoonen ...'. Met dit laatste werd het Hofje van Buytewech in Gouda bedoeld, dat in 1616 door zijn tante was gesticht en naar hem was genoemd. Het is in 1961 gesloopt.

Als architect voor het Hofje van Nieuwkoop werd de bekende Pieter Post aangetrokken. Hij bouwde 62 huisjes rondom een open binnenterrein. Dit terrein werd ingericht met bleekveldjes en sier- en nutstuinen ten behoeve van de bewoners en het werd in vier delen gescheiden door een recht padenkruis. Een gravure van R. Boitet uit 1730 en een kaart van Den Haag van P.A. de St. Hilaire uit 1740 (hier niet afgebeeld) geven een goed beeld van de achttiende-eeuwse situatie. Elk vierde gedeelte van de tuin was opgedeeld in tien rechthoekige deeltuinen, die alle op een andere wijze versierd waren met buxus- en / graspatronen, in de stijl van de modellen van de hovenier van de prins van Oranje, Jan van der Groen. In ieder kwart lag bovendien een deeltuin die als bleekveldje gebruikt kon worden.

Tussen 1970 en 1983 werd het hofje geheel gerestaureerd. Daarbij is ook de tuin, rondom de eveneens gerestaureerde pomp, zoveel mogelijk in de geest van de zeventiende en achttiende-eeuwse geometrische tuinstijl teruggebracht.

Meer lezen:
M.S.Verweij. Het hofje van Nieuwkoop te 's Gravenhage. Een ontwerp van Pieter Post (1608-1669). Utrecht, 1992.

http://www.hofjevannieuwkoop.nl/

Dit artikel verscheen ook op Facebook: Groene Historie 94, Het hofje van Nieuwkoop te Den Haag.

Meer informatie over de auteur van dit artikel: www.historischetuinen.nl

Tags

Reageren