Het landschap van Oranje Nassau’s Oord

Het huis Oranje Nassau's Oord is gebouwd op de gronden van het voormalige kasteel Grunsfoort, dat vanaf de veertiende eeuw wordt genoemd. In 1780 was Grunsfoort een vervallen slot, dat spoedig daarna werd afgebroken. Het grondgebied werd toen samengevoegd met dat van het aangrenzende Cortenburgh. Omstreeks 1840 werd de landschappelijke aanleg hier ontworpen door J.D. Zocher jr.

In 1854 kreeg de architect L.H. Eberson de opdracht een nieuw landhuis te bouwen. Koning Willem III kocht in 1881 dit huis en de gronden eromheen, die na een splitsing van terreinen in 1872 weer de naam Grunsfoort hadden gekregen. Hij liet het huis met een verdieping verhogen, eveneens door Eberson, en gaf het huis zijn huidige naam. De omgeving van het huis werd in 1889 door L.P. Zocher opnieuw gereorganiseerd.

Het huis werd bestemd tot zomerpaleis van koningin Emma terwijl Willem III hier een prachtig jachtgebied vond. Grote lanen, een natuurlijke beek en hoogteverschillen in het terrein karakteriseren het landgoed.
Op het terrein bevinden zich een kwekerij, op de plaats van de voormalige moestuin met een meanderende leimuur, een ijskelder en een hertenkamp. Namen van percelen als Prinsessebos, Koninginnebos, Prinsenbos en Koningsbos herinneren nog aan de tijd van koningin Emma. In 1899 schonk zij het paleis aan een stichting voor longlijders. In 1901 werd het sanatorium Oranje Nassau's Oord geopend. Ten behoeve van dit sanatorium was een halfcirkelvormige vleugel aan het paleis gebouwd.

In de Tweede Wereldoorlog werd het paleis gebombardeerd. Het sanatorium werd weer opgebouwd in de stijl van de nieuwbouw van de bijgebouwen. Van het oorspronkelijke paleis is vrijwel niets meer over.
Sinds 1964 is Oranje Nassau's Oord een verzorgingstehuis voor geestelijk minder valide bejaarden. Na een wandeling door Oranje Nassau's Oord, waarbij men ook de prachtige ronde moestuin kan bekijken, kan men een bezoek brengen aan hotel-restaurant Nol in 't Bos aan de rand van het landgoed.”

Meer informatie en downloaden van de fietsroute Gelders Arcadië:

Tags

Reageren