Het werk van Ruben Bellinkx op Vormidable

Ruben Bellinkx is geboren op 28 januari 1975 in Wilrijk. Hij woont en werkt in Brussel.  Bellinkx is gastprofessor afdeling Vrije Kunsten, atelier tekenkunst, aan de KASK / School of Arts.

Ruben Bellinkx is tekenaar, graficus, filmmaker en fotograaf, en bouwer van installaties. Hoofdthema’s in zijn werk zijn de omgang van de mens met het dierlijke en natuurlijke, en de gevolgen van domesticatie. De botsing tussen een burgerlijk, haast huiselijk conformisme en een irreële regie van water, planten en dieren is een constante. In zijn oeuvre is de last van de opgelegde grens van het mogelijke steeds voelbaar. Voor zijn “The Table Turning” haalde hij zich de wrevel van dierenactivisten op de hals. Onder de poten van een doorsnee tafel fixeerde hij vier schildpadden. Het meubelstuk migreerde langzaam door een niet nader bepaalde woonkamer, wisselend van richting door de spannende wil van de afzonderlijke reptielen. In “The Musical Chair” liet hij een drietal honden los op een stoel, tot die in spaanders uiteen lag. Het gebruik van levende dieren, zoals de konijnen die hij momentaan vastzette in de lades van een archiefkast, geven zijn wereld een schijnbare wreedheid. Bellinkx lijkt soms hardvochtig, door het welbehagen van de wezens te onderwerpen aan de wensdroom van een uiterst esthetisch beeld. Wie zijn methodiek kent weet dat de uiteindelijke werken het resultaat zijn van een langdurig voorzichtig aftasten van de fysieke mogelijkheden van het subject. Met een zeker charme en overredingskracht begeleidt hij de figurant zo comfortabel en flexibel mogelijk naar een beeld op de grens van het mogelijke. Ruben Bellinkx tricheert immers geen situaties, maar streeft als realkunstenaar naar het midden tussen respect voor de betrokkene en het ultieme gewenste beeld. De kunstenaar wordt een bemiddelend regisseur, die de uitersten verkent van de hem toegekende acteurs.

Tijdens Vormidable stelt Bellinkx vier werken tentoon. In Museum Beelden aan Zee zullen dat er twee zijn: de maquette Stasis (2012) en de HD film Stasis (2013). De maquette is gemaakt als voorbereiding op de film Stasis. Voor bijna al zijn films maakt Bellinkx eerst een maquette. De maquette geeft zeer goed beeld hoe het er uiteindelijk komt uit te zien.

In de film ‘Stasis’ gaat een groep mannen een ongeziene, bevreemdende dialoog aan met tafels. De film begint met close-ups van voeten, benen en tafelpoten in een half verduisterde ruimte. Langzaam zoomt de camera uit en zien we 33 mannen in pak die plechtig enkel met hun monden 4 tafels dragen die van klein naar groot zijn opgesteld in de ruimte . De mannen kijken roerloos en emotieloos voor zich uit. Geleidelijk aan zien we dat de mannen niet enkel hun eigen tafels vasthouden, maar ook andere mannen met tafels dragen. De film eindigt met een monumentale piramidevormige stapeling van tafels en mannen. De stapeling van mannen met tafels eindigt hoog in de ruimte waar er nog enkel 4 mannen staan die met hun mond een tafel vasthouden. Ondanks dat deze mannen niet kunnen eten of spreken, vindt er toch duidelijk een dialoog plaats. De aanwezigheid van iedereen is zelfs van noodzakelijk belang om deze tijdelijke constructie / conversatie gaande te houden.

In Galerie Maurits van de Laar toont Bellinkx zijn Stream uit 1999. Deze lamp, die gesitueerd is boven een tafel, geeft geen licht, maar water. Het water neemt de vorm aan van het licht. In ‘A Gallery Named Sue’ showt Bellinkx de film ‘The Table Turning’ uit 2006. De film bestaat uit twee projectiles. In de eerste projectie worden close-ups getoond van de vier schildpadden, zonder dat de kijker weet dat zij bezig zijn met het verzetten van een tafel. In de tweede projectie wordt dit wel duidelijk door middel van beelden van de kamer, waarin de tafel langzaam beweegt.

 

Tags

Reageren