#kerkverhalen: FAIR PLAY

Krijgen we een nieuwe wereld nadat Corona is uitgewoed?

Uitingen van saamhorigheid lijken betere tijden te voorspellen. De alom opbloeiende vaardigheid in het oplossen van praktische problemen stemt stoutmoedig. Politici lijken hun meningsverschillen even op te schorten. Nu nog een vaccin plus immuniteit, en we kunnen weer verder met waar we mee bezig waren. Einde tussentijd.

Het is maar net hoe je het bekijkt. Je zou ook kunnen denken dat we al een hele tijd in een tussentijd leven, een pandemie die met 9.11 begon, en waarvan er voor die tijd al symptomen waren.

Dat klinkt zwaarmoedig. Maar het kan nog pessimistischer. Van de les van eerdere rampzalige tussentijden wordt niemand vrolijker. De weinige resultaten die in het verleden na calamiteiten behaald zijn, bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Machtsmisbruik wortelt diep. En de mens is een wispelturige betekenistoekenner, zowel schitterend als schrikbarend.

Een nieuwe wereld? Sommigen herkennen in onze tijd de apocalyps al, of het einde der tijden, en dat niet zonder aanleiding. Inventariseer maar even mee wat we nu al minstens twee decennia meemaken: leegroof en opwarming van de aarde, waanzinoorlogen die maar voortduren, terrorisme, steeds absurdere inkomensverschillen, en migratiestromen door deze en andere oorzaken. Globalisering is van veelbelovend middel een economisch-politiek doel geworden. En bracht ons nu Corona. Het virus heeft ons er van bewust gemaakt dat op wereldschaal alles met alles samenhangt, en dat maakt de zoektocht naar die nieuwe wereld na Corona extra complex.

Daar komt dan een gezagsvacuüm bij. Waar zit het leiderschap dat zorgt voor een oplossing? Natiestaten? De VN? De VS? De EU? China? Multinationals? Banken? De markt? Hedge-funds? Davos?

Immuun lijken we al te worden voor die permanente pandemie, maar het vaccin is er nog niet.

Nu wat positiever. Als dit inderdaad een permanente tussentijd is, zouden we dan de positieve kenmerken van een tussentijd kunnen mobiliseren voor de langere termijn? Zoals solidariteit, creativiteit en opschorting van de gebruikelijke politieke omgangsvormen. Levert dat de nieuwe wereld na Corona op?

https://www.andredroogers.nl/fair-play/  

Reageren