#kerkverhalen: MEERVOUDIG

Sinds kort veroorloof ik me op zaterdag meer weekendkranten. Ze wekken me als ze letterlijk door de brievenbus donderen. Journalisten en opiniemakers bespreken meervoudig onze werkelijkheid. Het nieuws draagt continu aanleidingen aan. Nieuwe boeken worden besproken, trendsetters geïnterviewd, onverwachte invalshoeken gesignaleerd.

Die kranten illustreren de gave van mensen om onbeperkt betekenis te geven aan hun werkelijkheid. Dat is niet iets van gisteren. Het vermogen tot betekenistoekenning kleurt mensenlevens al zolang de mensheid de aarde bewoont. Zie de vele culturen, de talloze religies, de ontelbare kunstuitingen, en het meervoudige repertoire aan theorieën en filosofieën.

Nieuw in onze tijd is dat je als individu niet meer vast zit aan de betekenis die jouw besloten kring aan jouw wereld toekent. Families, kerken en buurten oefenen veel minder sociale controle uit. Grenzen vertonen lekken. Het resultaat is een sterk toegenomen betekenisgeving.

Ook het levensbeschouwelijk aanbod, al dan niet religieus, is diverser geworden. De toegang is vergemakkelijkt. De vrijheid zelf te bepalen waar je al dan niet in wilt geloven, heeft vraag en aanbod vergroot.

Logisch gevolg is dat er steeds meer zinzoekers zijn die levensovertuigingen combineren en bijvoorbeeld tegelijk boeddhist en vrijzinnig christen zijn.* Mensen gebruiken tegenwoordig gemakkelijk meer inspiratiebronnen.

Ongeveer zoals ik nu meer weekendkranten lees…

* Wil je meer weten over het combineren van levensovertuigingen, lees dan het nieuwe boek van Joantine Berghuis, ‘Meervoudig religieus: Spirituele openheid en creativiteit onder Nederlanders‘ (AUP, 2018).

Foto uit de serie 'Krantenlezers' van Eddy Posthuma de Boer 

https://www.andredroogers.nl/meervoudig/

 

Reageren