#kerkverhalen: VRIJ ZINNIG

Van orthodoxen weet je dat een stevige sociale structuur de handhaving van de juiste leer ondersteunt. Bij een duidelijke theologie hoort een heldere sociologie.

Hoe zit dat bij vrijzinnigen? Ze zijn kinderen van individualisering en modernisering. Ieder heeft een eigen manier van omgaan met de twijfel die de wetenschap heeft gezaaid. Een voorname boodschap is dat elke gelovige recht heeft op een eigen boodschap. Dat geldt ook voor politieke voorkeuren. Vrij en zinnig, geef daar maar eens een duurzame sociale vorm aan.

Toch is er verbinding. Vrijzinnigen zijn minderheidsgroepen. Sommige gemeenschappen kennen een geschiedenis van vervolging. Schuilkerken getuigen van hun vroegere marginalisering. De minderheidsidentiteit bevordert saamhorigheid.

Er is nog een aspect. Orthodoxie neigt naar hiërarchie en verticale lijnen. In kleine gemeenschappen waar individuele vrijheid een kernwaarde is, lopen de hazen echter vaak langs informele horizontale lijnen. Ook een diffuse sociale structuur werkt.

Verder werken groepsprocessen die overal voorkomen. Waar mensen bij elkaar zijn, speelt sociaal gesproken veel meer dan dat ze elkaars geloofsvragen herkennen. De ontmoeting na de zondagsdienst kan even belangrijk zijn als de boodschap van die morgen. Mensen zien naar elkaar om. De beperkte omvang van vrijzinnige groepen vergemakkelijkt dat.

Ook individualisten zijn uiteindelijk sociaal.

https://www.andredroogers.nl/vrij-zinnig/

Reageren