MARIA VAN BOURGONDIË

Van 20 tot 24 juni 1489 werd Halle belegerd door Filips van Kleef, vijand van de latere keizer Maximiliaan van Oostenrijk, vader van de latere Filips de Schone en weduwnaar van Maria van Bourgondië, die zich de macht in de Nederlanden wou toeëigenen. van Kleef geraakte ondanks beschietingen de stad niet in. Het kan niet anders dan dat bij zijn aftocht de klokken van de kerk bij wijze van overwinning geluid hebben. Een van die klokken was de “Grote Maria”.

De “Grote Maria” is een rechtstreeks gevolg van de bedevaarten van Maria van Bourgondië met eerst haar schoonmoeder Margaretha van York, derde echtgenote van haar vader Karel de Stoute, en later Maximiliaan van Oostenrijk. In 1479 had Maria de toestemming gegeven om er in haar gebieden geld voor op te halen. De klok werd in 1480 gehangen in de toen pas-gebouwde klokkenkamer die zich bevindt op de derde verdieping van de toren van de kerk. Amper 2 jaar na de schenking van de klok zou Maria sterven.

De “Grote Maria” is met haar 2.000 kilo de zwaarste originele klok. De “Grote Bromklok” die in 1661 gegoten werd, werd in 1849 immers hergoten. De “Grote Maria” is 1,15 meter hoog en heeft een diameter van 1,45 meter. De voornaam van de gieter over wie verder helemaal niets geweten is, is bekend: Walterus. De plaats van gieten is niet gekend. De tekst op de kraag van de klok is in het Latijn. Volgende Nederlandse vertaling vertelt het verhaal:

"Maria is mijn naam en van hieruit troost ik diegenen die bedrukt van hart zijn terwijl mijn jubelend gelui de bedevaarders verheugt. Toen ik gemaakt werd, regeerde roemrijk hertogin Maria die toen de geliefde echtgenote van Maximiliaan was. Het is Walterus die me vroom van geest gemaakt heeft in het jaar duizend en daarbij viermaal honderd maar ook nog acht maal tien."

Ze is niet de oudste klok in de kerk. Dat is een andere “Maria”-klok, de “Kleine Maria”. Ze is meer dan waarschijnlijk genoemd naar het beeld van de zwarte madonna die in de kerk aanbeden wordt, en werd gegoten in 1390 toen de bouw van de kerk nog aan de gang was. Ze moet oorspronkelijk in de oude toren gehangen hebben omdat de nieuwe pas in 1450 klaar was. Ze is met haar 1.200 kilo de derde-zwaarste klok. 

De “Grote Maria” wordt nog steeds gebruikt.

Tags

Reageren