Paleis op de Meir, Een keizerlijke residentie

Napoleon hield van Antwerpen, niet  alleen omdat de haven een militaire basis bij uitstek was, maar ook om zijn pracht. In 1811 besloot hij dit paleis in de havenstad aan te kopen.

Hijzijn oog vallen op het Paleis op de Meir toen nog het 'Hof van Roose' en deed er heel wat verbouwingen en herinrichtingswerken. Hij creërde er vier appartementen. waaronder één voor hemzelf, ééntje voor de kijzerin, een ander voor zijn grootmaarschalk en een laatste voor de hofdame van de keizerin.  In zijn appartement liet hij een kaartenkamer bouwen waar hij zijn collectie kaarten kon bewaren. De salons worden bemeubeld en gedecoreerd in de typische empirische stijl van het eerste Franse keizerrijk en vernoemd naar 'keizer’ Napoleon.

De verbouwing werd uitgetekend door zijn keizerlijke architect Pierre Fontaine. Deze was, samen met zijn collega 's Percier en de schilder David, de 'uitvinder’ van de empirestijl. De eigenlijke verbnuwing van het peleis gebeurde onder leiding van architect François Verly.

Napoleon heeft echter nooit in het Paleis geslapen. Dat deed hij in het Bisschoppelijk Paleis aan de Schoenmarkt.

Tags

Reageren