Uiteindelijk is wetenschap internationaal !

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie is voor België fundamenteel en dus is investeren noodzakelijk. Kennis is eigenlijk de enige uitweg voor onze economie die niet kan terug vallen op grondstoffen. 

Toch zet de nieuwe Federale regering het hakbijl in deze sectoren. terwijl ze zelf pleit voor economische groei. Natuurlijk wordt er nog wel in Vlaamse innovatie en wetenschap geïnvesteerd, maar het overkoepelende federale orgaan wordt helemaal afgeschaft. Is het dan de bedoeling dat er in de toekomst niet meer wordt gepraat over Belgische wetenschappers, maar enkel nog over Vlaamse, Waalse en Brusselse? Dit terwijl bijna alle wetenschappelijke instellingen samenwerkingsverbanden aangaan op internationaal niveau. Nu rijst de vraag wie dit binnenkort allemaal in goede banen zal leiden en zal België vertegenwoordigen in het buitenland. Top op heden was dit de hoofdtaak van Belspo. Europa, een erg belangrijke partner voor onderzoek(sgeld), aanvaardt in elk geval geen 'Vlaams' of 'Waals'  standpunt. Ook in specifieke organisaties en domeinen zoals ruimtevaart, kernenergie, bilaterale en internationale projecten moet een land zich positioneren en niet de gewesten.

In het verleden hebben we reeds geleerd dat de gewesten lang niet zoveel daadkracht krijgen dan een land en dat het punten kost op een hoger niveau. Marie Curie zei in 1903 "Uiteindelijk is wetenschap internationaal. Enkel een gebrek aan historisch inzicht maakt er iets nationaal van."  Kan België het zich dan veroorloven om één van zijn belangrijkste troeven tot iets regionaal te reduceren?

Tags

Reageren