17e eeuw

Foto van schilderij van Menno, Baron van Coehoorn. Kopie naar Caspar Netscher.

Menno, Baron van Coehoorn

Foto van prent van Nicolaes Witsen, door Peter Schenk

Nicolaes Witsen

Rombout Verhulst

Michiel de Ruyter

Koning- stadhouder Willem III van Oranje-Nassau

Pagina's