Knap in wetenschap

In 1927 gaf Albert I 'Koning der Belgen' een toespraak in de staalfabrieken van Cockerill te Luik. Hier riep hij de rijken en industriëlen op om meer in te zetten op Innovatie en Wetenschappelijk onderzoek en zo de Belgische economie terug naar de wereldtop te brengen. Al snel volgde een antwoord door de oprichting van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Gedurende de volgende 87 jaar bleef België regelmatig nieuwe impulsen geven om telkens weer naar die top te groeien, maar met de aankomende bezuinigingen lijkt het er echter op dat België de strijd heeft opgegeven. De gewesten moeten het maar overnemen. Vlaanderen laat alvast de moed niet zakken en zet in op Innovatie, Ondernemerschap en Duurzaamheid.

Then: Wetenschapsrevolutie

Redevoering van Seraing een toespraak met stof tot nadenken

Ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van de firma Cockerill houdt Koning Albert I een pleidooi voor wetenschappelijk onderzoek in BelgIë. Albert I is er immers...

Lees meer

Na-oorlogse wetenschap Na afbreken komt opbouwen

Tijdens het Interbellum werd het in brede kring duidelijk dat de Belgische economie behoefte had aan meer innovatie. Na vier jaar Duitse bezetting (1914-1918) moest alles weer op gebouwd worden....

Lees meer

Belgische universiteiten Taal is een kwestie

In 1911 startte een eerste experiment met het Nederlands in Leuven en in de jaren na de oorlog maakte Koning Albert I bekend dat de 2 landstalen gelijkwaardiger moesten worden verdeeld. Dit maakte...

Lees meer

Now: Inzicht
in
Innovatie

Innovatief Vlaanderen Richting morgen

Het vlaamse gewest ziet de overheveling van het domein Wetenschap en Innovatie graag komen en zet sinds het begin van de overheveling alle mogelijke middelen in op Innovatie. Eerst met het 'DIRV-actie'...

Lees meer

Snoeien & hakken Waar halen we nog 46 miljoen?

De federale overheid heeft met Michel I de grove middelen ingezet om het gat in de begroting te dichten en eventueel zelfs de overheidsschuld af te bouwen. Overal waar kon heeft ze het hakbijl...

Lees meer

Investeren in de toekomst ! Behalve in België

Een rapport van de federale diensten voor Wetenschapsbeleid uit 2011 toont aan dat de overheden van de buurlanden Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, en grootmachten als...

Lees meer

Feedback
View all

Reacties

Innovatie, creativiteit, inspiratie vroeger en nu. Alleen werden we vroeger niet zo afgeleid
Leuke insteek !

Adres

België

Geofield

POINT (4.469936 50.503887)
Tentoonstelling ‘CERN, 60 jaar wetenschap voor vrede’
VPRO/Tegenlicht: Digitaal Voedsel
Wetenschap in alle tijden – Science Centre NEMO, Amsterdam
Iceman en Colourboy
Grootste Kennisfestival van Nederland
Oprichting van het CERN
Europese wetenschap verliest de strijd
Nieuwe foto’s bieden uniek kijkje in brein van Einstein
Henk Dorrestijn vindt fouten in Einstein’s relativiteitstheorie
Flanders District of Creativity
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Brussel)
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Flanders Technology International
Koninklijke Bibliotheek van België
Museum Boerhaave (Leiden)
Huygensmuseum Hofwijck: Buitenplaats van Constantijn Huygens
Volg het pad langs de historie van Universiteit Gent
Inzicht in Innovatie
Wetenschapsrevolutie

ITIN Route Volg het pad langs de historie van Universiteit Gent

Read all information