Pieken en dalen

Luxueuze buitenplaatsen met weelderige tuinen naast bescheiden buitens met pleziertuintjes. Een studentenbolwerk annex hotel. Een woonwijk op 5,5 meter onder NAP naast de hoogste toren van Amsterdam. Wat heeft dit alles met een polder te maken? De eeuwenlange strijd tegen het water heeft ons gevormd tot wie we zijn en wat we maken. Het mag een cliché heten of geografisch determinisme. Maar zonder polder geen poldermodel. We blinken erin uit om tegenstellingen naast elkaar te laten bestaan: zowel in fysieke als politieke zin. 

Then: Lusthof
onder
NAP

Natte voeten Nederland polderland

Polders zijn hét gemaakte landschap bij uitstek. Waterige woestenij wordt veranderd in vruchtbare landbouwgrond. Een polder is gewonnen op de zee, een rivier, een meer of een moeras en vaak omringd...

Lees meer

De regent-rentenier Luieren in de polder

Polders waren in eerste instantie bedoeld om aan de groeiende vraag naar landbouwgrond te voldoen. De economie van de Nederlanden trok in de late zestiende eeuw scherp aan. Door de Tachtigjarige...

Lees meer

Huize Frankendael Laatste buitenplaats

Frankendael is enige buitenhuis dat nog over is van de honderzestig buitenplaatsen die Watergraafsmeer ooit telde. Het huis werd al snel na de drooglegging van de polder aangelegd, in 1631. Wie...

Lees meer

Now: Polder
Power

Polderen Tegenstellingen mogen

God schiep de wereld maar de Nederlanders schiepen Nederland. Het imago van de vereende strijd van Nederland tegen het water rijkt tot ver over de grenzen. Samenwerken was hierbij van levensbelang....

Lees meer

Kabinet Rutte II Polderkabinet bij uitstek

Sinds 12 september 2012 zitten VVD en PvdA samen in een kanbinet: ze polderen er samen flink op los. Dat blijkt uit hun motto: bruggen slaan. Tussen Den Haag en de samenleving, tussen stad en...

Lees meer

De Omval Ambitieuze hoogbouw

Een grotere fysieke tegenstelling is haast ondenkbaar. De laag gelegen woonbuurt Amsteldorp/ de Wetbuurt verscholen achter de dijk van de Weespertrekvaart tegenover de reuzen die de wijk omsluiten....

Lees meer

  • Woon zelf in Watergraafsmeer, maar...
    Menno Heling - 2014-07-06 11:47

Feedback
View all

Reacties

Woon zelf in Watergraafsmeer, maar nog nooit zo naar onze wijk gekeken. Interessante parallel

Adres

Nederland

Geofield

POINT (-105.5108312 39.9613759)
Casa 400, meest spraakmakende hotel
Oranjeappeldag in Tuin der Hesperiden
Ontdek de juweeltjes aan de Angstel
Waterliniemuseum Open Monument van de Maand april 2016
Mooi Linieland! Wonderlijk landschap tussen de forten
Fort bij Nigtevecht
Fort bij Vechten
Fort bij Honswijk
Plantage en Watergraafsmeer
Lusthof onder NAP
Polder Power
Volkstuinen
Buitenplaatsen
Bronbeek in de Tweede Wereldoorlog
Bomen, struiken, gras, pad in groen, wit, blauwe luchtPark Frankendael

ITIN Route Plantage en Watergraafsmeer

Read all information