Water-weg

Vijf eeuwen lang werden de grote rivieren van Nederland ingezet om de vijanden buiten het economische hart van het land te houden. Een doordacht systeem van sluizen en inundatiegebieden maakten het land bij oorlogsdreiging ondoorwaadbaar en ondoorvaarbaar. Terwijl waterschappen alle technische mogelijkheden inzetten om rivierdijken bestand te houden tegen hoogwaterstanden, is het huidige beleid erop gericht om de grote rivieren meer ruimte te bieden. Door middel van dijkverleggingen en het uitgraven van uiterwaarden wordt land ingericht om gecontroleerd te overstromen. Deze methode heeft een andere functie gekregen: het water niet meer als vriend inzetten tegen de vijand, maar land beschikbaar stellen aan de rivier om de eigen bevolking te behoeden voor watersnood.

Then: Waterlinies

Inundaties Natte voeten

Een gebied laten overstromen in Nederland lijkt erg makkelijk. Toch was de werkelijkheid van de Nederlandse waterlinies een stuk complexer. Om het waterpeil zodanig te regelen dat zowel de locatie...

Lees meer

Vesting veroveren Het echte werk

Water alleen was niet genoeg om vijandelijke troepen tegen te houden. Daarom bouwden de Nederlandse bouwmeesters ook talloze vestingen en forten langs de Waterlinie. Tot de 19e eeuw draaide oorlogsvoering...

Lees meer

Leids Ontzet Leiden lijdt

Eind oktober 1573, tijdens het hoogtepunt van de Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden,  sloeg de IJzeren Hertog van Alva beleg voor Leiden. Eind maart 1574 onderbrak hij het beleg...

Lees meer

Now: River
flow

Ruimte voor de rivier Leefbaar rivierlandschap

De afgelopen eeuwen hebben rivieren steeds minder plaats gekregen in het landschap. Tegenwoordig regent het vaker en harder, dus is er meer water af te voeren. Het is geen duurzame oplossing om...

Lees meer

Hoogwater Dijkdoorbraken 1995

Statistisch gezien bijna onmogelijk, maar in de eerste weken van het jaar 1995 was er, net als met kerst 1993, sprake van extreem hoog water in de Nederlandse rivieren vanwege aanhoudende regen....

Lees meer

Volkerak-Zoommeer Veilig vat

De watersnoodramp in 1953 gaf de doorslag tot de aanleg van de Deltawerken, die de zuidelijke kustprovincies beschermen tegen hoogwater van zee. Eén van de Ruimte voor de Rivier-projecten, de...

Lees meer

  • In een tijd van droogte neem je...
    Menno Heling - 2014-07-01 08:53

Feedback
View all

Reacties

In een tijd van droogte neem je maatregelen om het tij te keren. Als het kalf verdronken is, dempt men de put! Een rijke traditie in Ned van watermanagement

Adres

Nederland

Geofield

POINT (-105.5108312 39.9613759)
Spel 'Spion in de Stelling (Stelling van Amsterdam)
IJsselweekend
Verdronken dorpen in Oosterschelde Museum Yerseke
Waterliniemuseum Open Monument van de Maand april 2016
Beladen landschappen in Fries Museum
Mooi Linieland! Wonderlijk landschap tussen de forten
Waterlicht
Het Waterloopbos: Monument van de Maand en binnenkort rijksmonument
De Rijn, een taaie en koppige grens
Het Waterloopbos
Fort Asperen (Acquoy)
Waterwerken
Sluiswerken en kaden Herengracht
Fort aan de Drecht
Fort aan de Winkel
Fort Waver-Amstel
Fort in de Botshol
Fort bij Abcoude
Fort bij Nigtevecht
Fort bij Vechten
Fort bij Honswijk
Vaarroute Zuiderwaterlinie
Waterlinies
Beladen landschap
Gesprek met Ben van der Velden, auteur van 'De Rijn, een taaie en koppige grens'
Welkom in de verdedigingslinie
Provinciekaart van Brabant met donkerblauwe inundatiegebieden en zwarte stippen die de forten aangeven in de ZuiderwaterlinieKaart van Noord-Brabant met inundatiegebieden en forten van de Zuiderwaterlinie

ITIN Route Vaarroute Zuiderwaterlinie

Read all information