Beleg van Coevorden (1592)

Kort maar krachtig, zo is het beleg van Coevoorden wel te noemen. Maurits van Oranje wist de stad snel uit handen van de Spanjaarden te krijgen.

Begin augustus 1592 trekt Maurits van Oranje met een deel van het Staatse leger op naar Coevorden, waar een kamp wordt opgeslagen. Die stad is op dat moment in bezit van de Spanjaarden, onder leiding van Frederik van den Bergh. Maurits zelf vertrekt vervolgens naar Twente om een verkenningstocht te maken. Zijn neef, Willem Lodewijk van Nassau, begint alvast met de voorbereidingen van het beleg. Hij laat loopgraven graven en schansen bouwen, waardoor de toegangswegen bewaakt worden en Coevorden van de buitenwereld wordt afgesloten. Enkel een moerassig gebied ten oosten van de stad wordt niet bewaakt, omdat men daar vanwege de natuurlijke toestand geen uitvallen verwacht.

De strijd begint

Op 12 augustus keert Maurits terug in het kamp en diezelfde middag vindt er vanuit de stad een uitval plaats. Verschillende manschappen raken gewond en een aantal overlijdt. Als de loopgraven zover gevorderd zijn dat de gracht is bereikt, die een vaste zandbodem heeft, wordt stenenwerpers en piekeniers gewapend met houwelen opgedragen de gracht over te steken en zich te verschansen op de wal, die niet door bolwerken wordt beschermd. De bevelhebbers aan Spaanse kant zien echter dat het hier slechts om een klein groepje bezetters gaat en een uitval door 300 soldaten verdrijft de Staatsen.

De volgende dag bezetten de staatse soldaten de voorstad van Coevorden, nadat het leger in marsorde is opgesteld. Daar werpen zij een aarden heuvel op om de wal van Coevorden van boven met zwaar geschut te bestoken. De grachten worden via een overdekt pad bereikt om het water er uit te scheppen en weg te leiden. Al snel zijn de grachten nagenoeg leeg.

Capitulatie

De Spaanse stadhouder Verdugo was inmiddels op weg naar Coevorden met een ontzettingsleger. Op 27 augustus valt hij het Staatse kamp aan. Met name aan Spaanse kant werden echter veel verliezen geleden.Verdugo deed daarna nog pogingen om een slag op open veld met Maurits aan te gaan, maar Maurits liet zich hier niet toe verleiden. Ondertussen gingen de gevechten bij de stad verder. Van den Bergh had een wal laten ondermijnen en daarachter een nieuwe wal opgeworpen, om zo de Staatse troepen te verrassen. Het heeft echter weinig effect en wanneer Van den Bergh merkt dat het ontzettingsleger geen poging meer doet om de stad te ontzetten, stuurt hij een trommelslager naar Maurits met de verzoek om tot onderhandelingen over te gaan. Van den Bergh had diverse voorwaarden opgesteld, die grotendeels werden ingewilligd. Zo gaf Coevorden zich op 2 september 1592 over aan Maurits.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0