Beleg van Maastricht (1632)

Stedendwinger Frederik Hendrik stuitte op taaie tegenstand toen hij in 1632 Maastricht wilde ontdoen van de Spaanse machthebbers. Uiteindelijk waren het de Maastrichtenaren zelf die onder leiding van wachtmeester Cox een strategisch belangrijke poort van de Spanjaarden overnamen en de intocht van Frederik Hendrik met zijn troepen mogelijk maakten. De Spanjaarden trokken aan het kortste eind.

De Spanjaarden regeerden al zo'n vijftig jaar met ijzeren vuist over de belangrijke vestingstad Maastricht. Het enige geloof dat toegestaan was, was het katholicisme en de Spaanse heersers van Maastricht zorgden ervoor dat daar absoluut geen verandering in kwam. Tot dat stadhouder Frederik Hendrik zijn veldtocht naar het zuiden begon. In 1632 behaalde hij succes na succes en deed hij zijn bijnaam, de Stedendwinger, alle eer aan.

Meerderheid

Aangekomen in Maastricht, in juni 1632, bevond Frederik Hendrik zich voor één van de best versterkte steden in de zuidelijke Nederlanden. De Spanjaarden hadden de beschikking over zo'n tweeduizend man infanterie, en drie- tot zesduizend bewapende burgers. Maar Frederik Hendrik was ver in de meerderheid, met zeventienduizend infanteristen en vierduizend cavaleriesoldaten. Toch duurde de belegering weken en weken en de Spanjaarden gaven het tegen de stadhouder met zijn Hollandse, Engelse, Franse, Waalse, Schotse en Duitse troepen maar niet op.

Wachtmeester Cox

Een grote Spaanse legermacht werd op de been gebracht om het beleg te ontheffen, maar die werd afgeslagen door Frederik Hendrik. Intussen vreesden de uitgeputte Maastrichtenaren voor een herhaling van de traumatische plundering van de stad in 1579, toen het de Spanjaarden waren die Maastricht belegerden. Zij veroverden onder leiding van wachtmeester Cox de zogeheten Brusselse Poort en namen die van de Spanjaarden over.

En laat dit nu uitgerekend de poort zijn waarvoor Frederik Hendrik zijn hoofdmacht gelegerd had. De stad stuurde onderhandelaars naar de ‘stedendwinger’ en de militaire gouverneur gaf vervolgens Maastricht over. Op 22 augustus werd een verdrag getekend dat de Spanjaarden dwong te vertrekken. Daarmee kwam ook Maastricht in Hollandse handen. Wachtmeester Cox werd voor zijn moed en doorzettingsvermogen beloond met een vat wijn.


Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0