Het Belgische Nationaal Congres

Belgische opstand

Na het Congres van Wenen in 1815 ontstond er in heel Europa weerstand tegen het toen uitgetekende autoritaire regimes. Eerst was er de Julirevolutie van 1830 in Frankrijk , daarna volgde al snel Polen tegen de Russen, de Italianen tegen de Oostenrijkers, de Ieren tegen de Engelsen en natuurlijk dan ook de zuidelijke Nederlanden (België) tegen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Voorlopig bewind

Op 25 augustus 1830, na een opera-opvoering van 'La Muette de Portici' van Daniel Auber in Brussel broken er georganiseerde rellen uit van Fransgezinde separatisten, gevolgd door volksrumoer, dat door de burgerij met een inderhaast gevormde Burgerwacht, in bedwang werd gehouden. Deze rellen zorgen voor een bezetting van Brussel door het Nederlandse leger tussen 23 en 27 september. Op dat moment vormde er zich ondergronds een revolutionair comité, dat zich na de nederlandse verdrijving, omvormde tot het Voorlopig Bewind.1 week later had het Voorlopig Bewind reeds de onafhankelijkheid van de belgische provincies tot een eigen staat uitgeroepen (op 4 oktober 1830).

Het Voorlopig Bewind had tot het Nationaal congres alle macht in handenen en regeerde via decreten. Het kondigde meteen enkele vrijheden af, zoals de vrijheid van vereniging, de vrijheid van pers, van godsdienst en ook van onderwijs.

Nationaal Congres

Enkele dagen later werden reeds verkiezingen uitgeschreven voor een Nationaal Congres. Deze verkiezigen werden o3 november gehouden en hier kwamen 30.000 kiezers (van de 45.000 kiesgerechtigden) de 200 leden en enkel plaatsvervangers van het Nationaal Congres verkiezen. Deze plaatsvervangers waren zeker nodig, want niet minder dan 39 van de 200 verkozenen werden uiteindelijk vervangen. De verkozenen kwamen vooral uit de burgerij.

Het Nationaal Congres had als eerste opdracht het opstellen en goedkeuren van een Belgische grondwet. Het begon uiteindelijk op 10 november 1830 onder voorzitterschap van Jean-François Gendebien en Erasme-Louis Surlet de Chokier. De vergadering heeft moet vier grote taken tot een goed einde zal brengen:

  1. De opstelling en de goedkeuring van de artikels van de Grondwet zoals hierboven vermeld.
  2. De goedkeuring van een grondwettelijke representatieve Monarchie en de verkiezing van een Koning
  3. De keuze van een Parlement met twee kamers: de lage kamer van de vertegenwoordigers en de hoge kamer namelijk de Senaat
  4. De scheiding van Kerk en Staat.

De nieuwe constitutie werd uiteindelijk pas aangenomen op 7 februari 1831. Het Voorlopig Bewind, dat tot op dat moment de uitvoerende macht had behouden, werd ontbonden. Het Nationaal Congres bleef als wetgevend orgaan voortbestaan tot de verkiezing van het eerste parlement op 8 september 1831. 

Monarchie

Met een Decreet van 29 januari 1831 besloot het Nationaal Congres dat de officiële titel van het Belgische staatshoofd die van "Koning der Belgen" zou zijn, dit in navolging van Frankrijk. De reden hiervoor is dat deze een constitutioneel monarch binnen een systeem van volkssoevereiniteit zou zijn, en niet langer een monarch volgens Goddelijk recht. (zie hoger: scheiding kerk en Staat)

De eerste voorgestelde kandidaat-koningen was de zestienjarige Lodewijk van Orléans, August van Leuchtenberg en Karel van Oostenrijk-Teschen. Na 2 stemrondes werd Lodewijk verkozen met 92 van de 192 stemmen. Deze kandidaat was echter onaanvaardbaar voor Groot Britanië, omdat hij de zoon was van de Franse Koning en dit lag moeilijk. 

Tot er een nieuwe kandidaat werd gevonden, werd Érasme Surlet de Chokier, tijdelijk tot regent verkozen.

De nieuwe kandidaat-koning was de tot Brit genaturaliseerde Duitser, Leopold van Saksen-Coburg en Gotha, die toen in Londen woonde. Hij had reeds eerder de Griekse troon afgewezen. Op 4 juni 1831 werd dan door verkiezing,  Leopold I de eerste koning der Belgen. Een nieuwe monarchie België was ontstaan

Congreskolom

Als herinnering aan het Nationaal Congres werd in Brussel, door architect Joseph Poelaert een monument ontworpen. Dit monument werd tussen 1850 en 1859 opgericht. Hierop staan de namen van alle leden van het Nationaal Congres gebeiteld. Het greeg dan ook de toepasselijke titel : "de Congreskolom"

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0