Napoleon's Ontsnapping van op Elba

Op 26 februari 1815, terwijl de Britse en Franse schepen die het eiland Elba bewaakten tijdelijk afwezig waren, vertrok Napoleon vanuit Portoferraio op Elba met Pierre Cambronne en zijn persoonlijke lijfwacht van zeshonderd man, en landde op 1 maart te Golfe-JuanVallauris. Hij reisde via wat later bekend zou worden als de route Napoleon, eerst naar Grenoble en verder richting Parijs.

De Franse troepen deden geen poging om hem te stoppen maar sloten zich massaal bij hem aan. Op 7 maart bij Laffrey stond hij tegenover troepen van het 5e infanterieregiment. Hierbij zou hij zijn jas hebben opengerukt en gezegd hebben: S'il en est qui veut me tuer, me voilà! ("als er iemand is die mij wil doden, hier ben ik"). Maarschalk Emmanuel de Grouchy en Ney, die koning Lodewijk XVIII had beloofd dat hij Napoleon in een ijzeren kooi terug naar Parijs zou terugbrengen, liep op 18 maart bij Auxerreover naar Napoleons kant met zijn divisie van zesduizend man. Twee dagen later kwam Napoleon aan in Parijs. De koning was ondertussen gevlucht naar Gent.

De onsnapping is de start van 'De honderd dagen' en bestrijkt dus de periode vanaf Napoleons ontsnapping van Elba en terugkeer naar Frankrijk in februari 1815 tot zijn nederlaag in de Slag bij Waterloo en aftreden als keizer in juni van dat jaar. 

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1