Slag bij Ane

Drentse gebieden kwamen steeds meer onder het bewind van de Utrechtse bisschop te staan. Met name de heren van Coevorden verzetten zich daartegen. In 1227 kwam het tot een gewapend treffen tussen Drentse boeren en de ridders van bisschop Otto van Lippe.

De opstandige Drenten, onder leiding van Rudolf II van Coevorden lokten de bisschoppelijke troepen naar een moerassig gebied. Toen het leger van de bisschop zich in beweging zette om de Drenten aan te vallen, duurde het niet lang voordat de eerste ruiters in het moeras wegzakten. De achterhoede bleef oprukken, dus er was geen weg terug. De ruiters achterin dreven hun voorgangers als het ware het moeras in.

Op dat moment kwam Rudolf met zijn manschappen - weinig meer dan een stel lichtbewapende bandieten en boeren uit de streek - te voorschijn en stortte zich op het door paniek uit elkaar geslagen leger van de bisschop. Binnen een dag was van het goedbewapende bisschoppelijk leger weinig meer over. Ook bisschop Otto ontkwam niet aan de Drenten: hij werd gescalpeerd en uiteindelijk gedood. De slag vormde een groot succes voor Rudolf, maar de overwinning bleek tijdelijk te zijn. Het volgende jaar al viel de nieuwe bisschop Drenthe binnen. Hij maakte met geweld een einde aan de opstand en onderwierp de Drenten aan zijn gezag.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0