Tentoonstelling 'Plateelbakkerij Ivora'

Van 18 januari tot 17 mei is in Museum Gouda de tentoonstelling ‘Plateelbakkerij Ivora’ te zien. Ivora is de laatste plateelbakkerij in een reeks die een eigen tentoonstelling hebben gekregen in het museum.

Plateelbakkerij Ivora werd opgericht anno 1630. Toen startte Willem Stevensz. de Jonge met de vervaardiging van kleipijpen. Het daadwerkelijk vervaardigen van gedoceerd sieraardewerk begon in Gouda pas in 1898 met de oprichting van Plateelbakkerij Zuid-Holland. In navolging op het succes van deze plateelbakkerij gingen de van oudsher pijpenmakers, waarmee zij Gouda op de kaart hadden gezet, ook over tot het maken van plateel. Zo ook Ivora. In 1914 startte Ivon van der Want met het maken van sieraardewerk. Gedurende de Eerste Wereldoorlog maakte de plateelbakkerij een bijzondere reeks wandborden, stuk voor stuk voorzien van geëngageerde teksten en naïeve afbeeldingen, refererend aan de moeilijke leefomstandigheden van die periode.

Plateelbakkerij Ivora onderscheidde zich van de andere plateelfabrieken in Gouda. Dat kwam doordat haar sieraardewerk eenvoudig was qua decoratie en uitvoering. De plateelbakkerij werkte met een klein aantal ontwerpen en maakte daarnaast vaak aardewerk voor derden.
In 1965 stopte Willy, de zoon van Ivon van der Want met het bedrijf. De aardewerkfabriek heette vanaf dat moment ‘voorheen P. van der Want Gzn.’. Twee jaar later stopt de productie.

Barbara Walraven geldt in Nederland als een autoriteit op het gebied van Plateelbakkerij Ivora. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de geschiedenis van deze plateelbakkerij. In het dubbelnummer 227/228 van het tijdschrift ‘Vormen uit Vuur’ is een overzicht opgenomen van deze geschiedenis. Dit tijdschrift zal de tentoonstelling in het museum begeleiden.
Veel geëxposeerde voorwerpen komen uit de eigen collectie van Barbara en René Walraven, maar ook uit de verzameling die museum Gouda zelf bezit. Daarnaast zijn er voorwerpen in bruikleen, zowel van particulieren als van musea.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0