Haags vernuft - 30 jaar SHIE (Stichting Haags Industrieel Erfgoed)

Haags vernuft - 30 jaar SHIE (Stichting Haags Industrieel Erfgoed)

Op vrijdag 3 november vierde de SHIE haar 30-jarig jubileum met een symposium over Haagse octrooien en de presentatie van een nieuw boek Brood. Daar zit wat in! De ontwikkeling van de brood- en meelfabricage in de Haagse regio.

Het symposium en de boekpresentatie vonden plaats in Concordia CC, de voormalige locatie van de ambachtsvereniging Concordia en drukkerij Voortvaren, aan het Hoge Zand 42 in Den Haag.

Na een welkomstwoord door dagvoorzitter en SHIE-bestuurslid Jenny Huttinga, ging dit jubileumfeest van start.   

Koninklijke onderscheiding voor Koos en Jannie Havelaar (SHIE)

Burgemeester Jan van Zanen heeft op vrijdag 3 november een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Koos en Jannie Havelaar. Koos Havelaar is oprichter en voorzitter van de Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE).

Koos is al sinds 1993 de drijvende kracht van de SHIE. Onderzoeken en publiceren over het industrieel verleden van Den Haag is zijn drijfveer. Maar hij heeft ook over de Haagse regio gepubliceerd. Daarnaast heeft Koos diverse functies bekleed in besturen van landelijk opererende stichtingen voor industrieel erfgoed. Onder de talloze publicaties van zijn hand kunnen worden genoemd het kwartaalblad De Haagvaarder, de digitale Nieuwsbrief en de diverse apps. Daarnaast de SHIE-website met de kenmerkende onderdelen ‘Haagse Bedrijven Toen’ en ‘Echo’s van de Werkvloer’. Als kroon op 30 jaar onderzoek en ca. 15 boeken over o.a. de Binckhorst is op het jubileum het boek ‘Brood. Daar zit wat in!’ ten doop gehouden.

Voor zijn werk ontvangt Koos de onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Jannie Havelaar-van Santen is eveneens vanaf de start intensief betrokken bij deze Haagse erfgoedstichting. Zij is onderzoeker en medepublicist. Daarnaast is Jannie organisator en presentator van talloze SHIE-excursies.

Jannie ontvangt de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

https://shie.nl/

https://haagsedingen.nl/

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0