Opening 'Een kijkje in de keuken van het Haags Gemeentearchief'

Opening 'Een kijkje in de keuken van het Haags Gemeentearchief'

Dit jaar viert het Haags Gemeentearchief zijn 140-jarig bestaan. Een mijlpaal die het gemeentearchief graag samen met de bewoners van Den Haag viert. Middels diverse publieksactiviteiten wordt iedereen van harte uitgenodigd kennis te maken met het rijke Haagse erfgoed dat bij het archief te vinden is.

De tentoonstelling ‘Een kijkje in de keuken van het Haags Gemeentearchief’ (19 februari - 8 april, Atrium aan het Spui) laat de bezoeker zien wat er allemaal komt kijken bij het goed bewaren van de geschiedenis van Den Haag.

Het verhaal van het Haags Gemeentearchief begint op 1 januari 1884, wanneer er voor het eerst een gemeentearchivaris wordt benoemd. De opeenvolgende gemeentearchivarissen spelen een belangrijke rol in de totstandkoming en het behoud van cultureel en historisch erfgoed.

Een kijkje in de keuken

Maar wat wordt er nou bewaard bij een gemeentearchief en waarom? En wat doen archivarissen en collectiebeheerders de hele dag? En wie zijn die mensen eigenlijk?

In de tentoonstelling ‘Een kijkje in de keuken van het Haags Gemeentearchief’ nemen de medewerkers van het Haags Gemeentearchief de bezoeker graag mee in hun werkzaamheden. Middels 15 verlichte panelen in het Atrium van het Stadhuis aan het Spui kan worden kennisgemaakt met de mensen achter het Haags Gemeentearchief. Zij geven u graag een kijkje in hun keuken!

Halen én brengen

Bart van der Meij, interimmanager van het Haags Gemeentearchief:

“Voor de inwoners van Den Haag is het archief van nu, de informatie van vroeger. Maar de informatie van nú is het archief van morgen. Het Haags Gemeentearchief wil daarom graag breed samenwerken met inwoners, instituties en organisaties, zodat we ook in de toekomst relevante informatie beschikbaar kunnen blijven stellen voor onderzoek, duiding, verklaring en rechtvaardiging. In geest van de eerste archivaris van Den Haag, de heer Servaas van Rooyen, blijft het archief daarom altijd ‘halen en brengen’.”

Viering 140 jaar Haags Gemeentearchief

Met de viering van het 140-jarig bestaan van het Haags Gemeentearchief willen we stilstaan bij het belang van het archief voor de komende generaties. Met het vieren van deze mijlpaal belichten we het archief als relevante en waardevolle bron die een brug slaat tussen de geschiedenis, het heden en de toekomst van de stad en haar inwoners. Het is een uitnodiging aan iedereen om te profiteren en te genieten van het rijke erfgoed dat onze stad kenmerkt.

Bovendien speelt het archief een belangrijke rol in het democratische proces. Er worden stukken bewaard die tonen hoe besluiten van het gemeentebestuur tot stand zijn gekomen, zodat burgers dit kunnen inzien. Op die manier vindt verantwoording plaats voor genomen besluiten.

Praktische informatie

Titel          : “Een kijkje in de keuken van het Haags Gemeentearchief”

Waar         : De verlichte panelen in het Atrium van het stadhuis aan het Spui

Wanneer   : 26 februari tot 8 april 2024

Aanvullende informatie

Samen met De Galerij in de Tramtunnel aan het Spui, vormen de verlichte panelen in het Atrium van het stadhuis de vaste tentoonstellingsruimte van het Haags Gemeentearchief. In totaal maakt het archief, vaak in samenwerking met Haagse erfgoedpartijen, ongeveer tien tentoonstellingen per jaar. Alle tentoonstellingen hebben één ding met elkaar gemeen; de onderwerpen zijn Haags. Meer informatie over onze activiteiten vindt u op www.haagsgemeentearchief.nl en via de sociale mediakanalen.

Linkjes naar een paar belangrijke items vermeld in dit verslag

Opening kistje

 • https://www.youtube.com/watch?v=wMbrqaJUcFg&t=0s

Waarom en hoe dingen bewaren!!!!

 • https://www.youtube.com/watch?v=6n_vz_4Orv0&t=0s

Meerdere verhalen van toen!!!

 • https://www.youtube.com/watch?v=WlDtzBuIWJs&t=0s 

https://haagsedingen.nl/

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0