Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en V6 werken samen aan waterlinielandschap

Landschap in Stelling gebracht is een tentoonstelling met schilderijen van Atelier de Kromme Mijdrecht en werk van Fotoclub Abcoude en toont het landschap van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek (AGV) steunt deze tentoonstelling en werkt samen met V6 om de verhalen van het watererfgoed van de regio tot leven te wekken.  ‘Wij vinden het belangrijk dat dit bijzondere erfgoed behouden blijft en de verhalen tot leven worden gebracht voor en door omwonenden en bezoekers aan dit gebied’, aldus bestuurder Rolf Steenwinkel van het waterschap. De tentoonstelling is geopend van 16 t/m 18 juni op Fort bij Nigtevecht als onderdeel van het festival Mooi Linieland. De feestelijke opening door Maarten Divendal, burgemeester van gemeente De Ronde Venen is op 16 juni om 17.30 uur.

V6

De tentoonstelling Landschap in Stelling gebracht is onderdeel van een groter project om het linielandschap tot leven te wekken door lokale initiatieven van burgers te stimuleren. Deze pilot in gemeente De Ronde Venen is gestart met deze tentoonstelling op initiatief van Atelier de Kromme Mijdrecht en Fotoclub Abcoude. De opbrengst van deze verkoop-tentoonstelling is bestemd voor  het herstel en plaatsing van oude limietpaaltjes op de grens van het militaire en civiele landschap rond de forten. De verhalen en community ontwikkelen zich op de cultuur, erfgoed en toerisme verhalensite “if then is now” (http://ifthenisnow.eu/nl).

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het waterschap zorgt voor veiligheid achter de dijken en voor voldoende en schoon oppervlaktewater. Ook belangrijk is dat inwoners én bezoekers van het beheergebied volop kunnen genieten van water, als onlosmakelijk onderdeel van het landschap. Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit helpen daarbij om inwoners en gebruikers meer bewust maken van de rol van het water en het belang van het waterbeheer.

Het vertellen van het verhaal hierover kan een grote rol vervullen in het vergroten van de belevingswaarde ten behoeve van een  respectvoller en duurzamer recreatief medegebruik. Verhalen als onderdeel van immaterieel erfgoed dragen in hoge mate bij aan de beleving, identiteitsvorming en participatie van inwoners. Daarom ondersteunt het waterschap dit initiatief.

Linielandschap écht uniek Nederlands

In 2019 hoopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan te kunnen sluiten bij de Stelling van Amsterdam als  UNESCO werelderfgoed. Het landschap is een belangrijk element van waterlinies en wat ze zo bijzonder maakt, en verdedigen met water zo écht ‘Nederlands’. V6-initiatiefnemers Bas Kreuger en Menno Heling denken dat met creativiteit en fantasie nieuwe betrokkenheid van de lokale bevolking kan ontstaan. Zij zijn dan ook heel blij met de inzet van Fotoclub Abcoude en Atelier de Kromme Mijdrecht om hun leden op te roepen dit landschap als inspiratiebron te gebruiken en werk voor deze tentoonstelling beschikbaar te stellen.

Effecten

Inwoners van de regio krijgen zo door deze tentoonstelling oog voor wat er in hun 'achtertuin' staat. Zij kunnen helpen bij het verzamelen en vertellen van verhalen over die objecten en het Linielandschap. Omdat de objecten en verhalen bijdragen aan de zichtbaarheid en gebruik van de Hollandse Waterlinie en Stelling en trots van lokale bewoners op hun erfgoedomgeving, dragen ze zo bij aan de identiteit van de streek, gemeente of provincie en koppelen zo erfgoed met recreatie. 

Partners en financiering

V6 werkt voor haar pilots verder samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam voor inhoudelijk advies, met provinciaal verhalenplatform UtrechtAltijd.nl, gemeente De Ronde Venen en gemeente Houten, Recreatie Midden-Nederland, de Polderwachter en vele andere verhalenvertellers, en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht in het kader van het Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie/Stelling van Amsterdam. V6 is inmiddels lid geworden van Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO).

Meer informatie over watererfgoed van het Waterschap:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1